شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دهلران+-

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دهلران

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دهلراننقشه ی مرز شهرستان دهلران. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
شهرستان ,فایل ,دهلران ,شهرستان دهلران ,مساحت شهرستان ,سیاسی شهرستان ,محدوده سیاسی ,فایل محدوده ,سیاسی شهرستان دهلران ,محدوده سیاسی شهرستان ,فا