شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دره شهر+-

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دره شهر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-دره-شهرنقشه ی مرز شهرستان دره شهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
شهرستان ,فایل ,مساحت شهرستان ,سیاسی شهرستان ,محدوده سیاسی ,فایل محدوده ,محدوده سیاسی شهرستان ,فایل محدوده سیاسی