مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي**

مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

مقاله-قواعد-حاكم-بر-قراردادهاي-الكترونيكيتجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قرار مي‌دهد. عدم بهره‌گدانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
الكترونيكي ,قواعد حاكم ,مقاله قواعد