شیپ فایل آبراهه های استان قزوین**

شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

شیپ-فایل-آبراهه-های-استان-قزوینشیپ فایل رودخانه های استان قزوین. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه ی نقشه "آبراهه های" منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
استان ,آبراهه ,فایل ,مورد مطالعه ,منطقه مورد ,استان قزوین ,فایل آبراهه