مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)  

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز یکی از برترین مجموعه های آموزش لغات زبان انگلیسی می باشد که در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. هر یک از سطوح این مجموعه شامل یک کتاب می باشد که 2000 لغت را در بر دارد. این فایل شامل هر سه کتاب می باشد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)  

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز یکی از برترین مجموعه های آموزش لغات زبان انگلیسی می باشد که در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. هر یک از سطوح این مجموعه شامل یک کتاب می باشد که 2000 لغت را در بر دارد. این فایل شامل هر سه کتاب می باشد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)  

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز Oxford Word Skill ( Basic , Intermediate , Advanced)

مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز یکی از برترین مجموعه های آموزش لغات زبان انگلیسی می باشد که در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. هر یک از سطوح این مجموعه شامل یک کتاب می باشد که 2000 لغت را در بر دارد. این فایل شامل هر سه کتاب می باشد. ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFتعداد صفحات: 21حجم فایل: 632قیمت: 1500 تومانبخشی از متن:جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDFتعداد صفحات: 21حجم فایل: 632قیمت: 1500 تومانبخشی از متن:جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتاب فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PDF+MP3تعداد صفحات: 61حجم فایل: 28659قیمت: 5000 تومانبخشی از متن:کتاب Oxford English for Emails به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxfordفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مهارتهای روانی در وزنه برداری (Psychological skills in Weight Lifting)  

پاورپوینت درباره مهارتهای روانی در وزنه برداری (Psychological skills in Weight Lifting)

            لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 63 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مهارتهای روانی در وزنه برداری  Psychological skills in Weight Lifting انگیختگی  Arousal فعالیت دستگاه عصبی انسان که میزان آن ممکن است از خواب عمیق تا آشفتگی شدید متفاوت باشد و سطح بهینه ایی از انگیختگی وجود دارد که ورزشکار

ادامه مطلب  

نصب و پیکربندی یک گواهی SSLدر Mac OS X Server 10.4  

نصب گواهی SSL:  10.4 SSLنصب و پیکربندی یک گواهی SSLدر Mac OS X Server 10.4پس
از تایید درخواست گواهی SSL، می توانید گواهی SSLSSL and intermediate 
خود را از داخل نرم افزار  SSL دانلود کنید. هر دو فایل باید بر روی وب
سرور شما نصب شود.نصب گواهی SSLهای Intermediate CAقبل از نصب گواهی SSL، شما باید روش زیر را برای نصب گواهی SSLIntermediate CA تکمیل کنید:مشاهده مخزن فایل Intermediate.crt را دانلود کنید. راه اندازی برنامه Keychain Access(/Applications/Utilities/Keychain Access)اگر
دکمه پایین سمت چپ پنجره Keychain Access با برچس

ادامه مطلب  

Media literacy  

Media literacy skills can help youth and adults:Develop critical thinking skillsUnderstand how media messages shape our culture and societyIdentify target marketing strategies Recognize what the media maker wants us to believe or do Name the techniques of persuasion used  Recognize bias, spin, misinformation, and lies Discover the parts of the story that are not being told  Evaluate media messages based on our own experiences, skills, beliefs, and values  Create and distribute our own media messagesAdvocate for media justiceپ.ن. بنظر میاد دلیل مهم نفوذ عمیق مسدود شده گرامی شکافی اجتماعی است به نام بی سوادی رسانه ای؛پ.ن. بی سوادی یاد شده هم در سطح عوام و هم در س

ادامه مطلب  

Top tips for writing a CV or résumé  

(In American English, a summary of your work history is typically known as a résumé; however, in British English, the word CV (the abbreviation of curriculum vitae) is preferred. For the purposes of this article, we will use the word CV to refer to both.)
First impressions are crucial. When you meet people, you weigh them up within seconds. Are they organized, dynamic, trustworthy? Employers reading your CV effectively ‘meet’ you for the first time. They ask themselves the same questions about you and make their decision within seconds.
That is why making the right first impression with your CV is crucial.
1 Make your CV easy to read
Research shows that one thing recruiters expect in a CV is ease of reading. By making yours easy to read, you are demonstra

ادامه مطلب  

Top tips for writing a CV or résumé  

(In American English, a summary of your work history is typically known as a résumé; however, in British English, the word CV (the abbreviation of curriculum vitae) is preferred. For the purposes of this article, we will use the word CV to refer to both.)
First impressions are crucial. When you meet people, you weigh them up within seconds. Are they organized, dynamic, trustworthy? Employers reading your CV effectively ‘meet’ you for the first time. They ask themselves the same questions about you and make their decision within seconds.
That is why making the right first impression with your CV is crucial.
1 Make your CV easy to read
Research shows that one thing recruiters expect in a CV is ease of reading. By making yours easy to read, you are demonstra

ادامه مطلب  

Media literacy  

Media literacy skills can help youth and adults:Develop critical thinking skillsUnderstand how media messages shape our culture and societyIdentify target marketing strategies Recognize what the media maker wants us to believe or do Name the techniques of persuasion used  Recognize bias, spin, misinformation, and lies Discover the parts of the story that are not being told  Evaluate media messages Create and distribute our own media messagesAdvocate for media justiceپ.ن. نفوذ مسدود شده گرامی مرهون بی سوادی رسانه ای است؛پ.ن. سواد داری؟ (نورچ نورچ؟)

ادامه مطلب  

Media literacy  

Media literacy skills can help youth and adults:Develop critical thinking skillsUnderstand how media messages shape our culture and societyIdentify target marketing strategies Recognize what the media maker wants us to believe or do Name the techniques of persuasion used  Recognize bias, spin, misinformation, and lies Discover the parts of the story that are not being told  Evaluate media messages Create and distribute our own media messagesAdvocate for media justiceپ.ن. نفوذ مسدود شده گرامی مرهون بی سوادی رسانه ای است؛پ.ن. سواد داری؟ (نورچ نورچ؟)

ادامه مطلب  

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه فایل های صوتی کتاب  

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه فایل های صوتی کتابناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 222 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

دانلود - 5000 تومان

ادامه مطلب  

How To Improve Your Speaking Skills  

How To Improve Your Speaking Skills
You are unlikely to learn to speak a new language perfectly, but perfection should not be your goal. Your main goal should be effective communication. I am not perfect in any of the languages that I speak, but I can communicate, and whenever I communicate in another language I’m satisfied. I also know from experience that my ability to speak and to pronounce well will only improve with time, as long as I remain alert to what I hear and read, and how I use the language.
Here are the steps I take when trying to improve my oral skills:
Listen a lot
I mean more than one hour a day, just about every day. Search our language libraries on LingQ for content, find items that interest you and download them. Transfer them to your phone or MP3 play

ادامه مطلب  

How To Improve Your Speaking Skills  

How To Improve Your Speaking Skills
You are unlikely to learn to speak a new language perfectly, but perfection should not be your goal. Your main goal should be effective communication. I am not perfect in any of the languages that I speak, but I can communicate, and whenever I communicate in another language I’m satisfied. I also know from experience that my ability to speak and to pronounce well will only improve with time, as long as I remain alert to what I hear and read, and how I use the language.
Here are the steps I take when trying to improve my oral skills:
Listen a lot
I mean more than one hour a day, just about every day. Search our language libraries on LingQ for content, find items that interest you and download them. Transfer them to your phone or MP3 play

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983  

سلامبه فروشگاه اینترتی فایل و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی خوش آمدیدشما برای محصول با عنوان پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983 به این صفحه فروشگاه هدایت شده اید. لطفاً قبل از خرید جهت اطمینان از خرید خود به توضیحات بیشتر در پایین همین صفحه مراجعه فرماییدامیدوارم از خرید خود رضایت کامل داشته و کمکی به شما شده باشدپرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983  

سلامبه فروشگاه اینترتی فایل و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی خوش آمدیدشما برای محصول با عنوان پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983 به این صفحه فروشگاه هدایت شده اید. لطفاً قبل از خرید جهت اطمینان از خرید خود به توضیحات بیشتر در پایین همین صفحه مراجعه فرماییدامیدوارم از خرید خود رضایت کامل داشته و کمکی به شما شده باشدپرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی ماتسون ، 1983توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ادامه مطلب  

“Very good tour”  

“Very good tour”

Reviewed yesterday
NEW

via mobile


We did a 2 week tour and it was excellent. When we were scoping out the
trip they were very responsive and gave helpful advice. Our guide Seyed
Ali Mohammad Hosseini was extremely knowledgable and seemed to know half
the people in the country. His selfie skills were certainly better than
his ten pin bowling skills both of which were entertaining. Iran was an
interesting country and the people were extremely friendly. A lot of
people see to think Iran is still at war which is rubbish and I felt as
safe as I have anywhere. We took the subway, went to bazaars, caught
local buses and went to local restaurants with and without Ali and
always found the locals friendly and inquisitive. We went to Tehran,
Shiraz, Esfahan, Yazd a

ادامه مطلب  

“Very good tour”  

“Very good tour”

Reviewed yesterday
NEW

via mobile


We did a 2 week tour and it was excellent. When we were scoping out the
trip they were very responsive and gave helpful advice. Our guide Seyed
Ali Mohammad Hosseini was extremely knowledgable and seemed to know half
the people in the country. His selfie skills were certainly better than
his ten pin bowling skills both of which were entertaining. Iran was an
interesting country and the people were extremely friendly. A lot of
people see to think Iran is still at war which is rubbish and I felt as
safe as I have anywhere. We took the subway, went to bazaars, caught
local buses and went to local restaurants with and without Ali and
always found the locals friendly and inquisitive. We went to Tehran,
Shiraz, Esfahan, Yazd a

ادامه مطلب  

“Very good tour”  

“Very good tour”

Reviewed yesterday
NEW

via mobile


We did a 2 week tour and it was excellent. When we were scoping out the
trip they were very responsive and gave helpful advice. Our guide Seyed
Ali Mohammad Hosseini was extremely knowledgable and seemed to know half
the people in the country. His selfie skills were certainly better than
his ten pin bowling skills both of which were entertaining. Iran was an
interesting country and the people were extremely friendly. A lot of
people see to think Iran is still at war which is rubbish and I felt as
safe as I have anywhere. We took the subway, went to bazaars, caught
local buses and went to local restaurants with and without Ali and
always found the locals friendly and inquisitive. We went to Tehran,
Shiraz, Esfahan, Yazd a

ادامه مطلب  

غريزه جنسي در يهوديت  

پیروان یهود، از یک سو، اعمال جنسی زن را گناه‌آلود و ناپاک معرفی می‌کردند؛[1] ولی از سوی دیگر توصیه شده است که در پرتو ازدواج، ارضای تمایلات جنسی را به درون خانواده منتقل کنند و زن در خانواده، حمایت شود. بر اساس چنین اعتقادی، دیدگاه یهود، نگرشی دوگانه و متضاد را در این زمینه ارائه می‌دهد.[2] پیروان مسیحیت در گذشته، ارضای غریزه جنسی را پست[3] و منفور[4] می‌دانستند، هر چند رفته‌رفته به تقدیس و احترام علایق و روابط جنسی و لزوم آزادی و برد

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

منابع ارشد تغذیه  

معرفی منابع ارشد تغذیهمجموعه علوم تغذیه  شامل 4 گرایش (علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) درثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیانانتخاب رشته تغذیه باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400


نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400
دستورالعمل آپلود گواهی SSLهای زنجیره ای Cisco WLAN 4400 :
هنگامی که فایل zip را از sarvssl دریافت می کنید، آن شامل فایل های زیر می باشد .
"The Entity (domain certificate), The Root, and The Intermediate Certificates".
شما احتیاج دارید که آنها را در یک فایل .pem ترکیب کنید.
برای انجام وظیفه تغییر فایل .crt به فایل .pem شما باید موارد زیر را انجام دهید:
1. باز کردن هر فایل .crt در یک ویرایشگر متن (notepad, wordpad, etc.)
2. یک صفحه ویرایشگر

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400


نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400
دستورالعمل آپلود گواهی SSLهای زنجیره ای Cisco WLAN 4400 :
هنگامی که فایل zip را از sarvssl دریافت می کنید، آن شامل فایل های زیر می باشد .
"The Entity (domain certificate), The Root, and The Intermediate Certificates".
شما احتیاج دارید که آنها را در یک فایل .pem ترکیب کنید.
برای انجام وظیفه تغییر فایل .crt به فایل .pem شما باید موارد زیر را انجام دهید:
1. باز کردن هر فایل .crt در یک ویرایشگر متن (notepad, wordpad, etc.)
2. یک صفحه ویرایشگر

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400  

نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400


نصب گواهی SSLدر : Cisco WLAN 4400
دستورالعمل آپلود گواهی SSLهای زنجیره ای Cisco WLAN 4400 :
هنگامی که فایل zip را از sarvssl دریافت می کنید، آن شامل فایل های زیر می باشد .
"The Entity (domain certificate), The Root, and The Intermediate Certificates".
شما احتیاج دارید که آنها را در یک فایل .pem ترکیب کنید.
برای انجام وظیفه تغییر فایل .crt به فایل .pem شما باید موارد زیر را انجام دهید:
1. باز کردن هر فایل .crt در یک ویرایشگر متن (notepad, wordpad, etc.)
2. یک صفحه ویرایشگر

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

منابع ارشد ژنتیک انسانی  

معرفی منابع ارشد ژنتیک انسانیرشته ژنتیک انسانی که برخی آن را ژنتیک پزشکی نیز می نامند یکی از رشته های گروه علوم آزمایشگاهی 1 در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت می باشد. این رشته یکی از پر طرفدارترین رشته های کنکور ارشد علوم پزشکی است و متقاضیان این رشته باید در کنکور ارشد وزارت بهداشت که در تیر ماه برگزار می شود شرکت نمایند.با توجه به اینکه منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله توسط این سازمان اعلام می شود لذا داوطلبان باید

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSL در Webstar  

نصب گواهی SSL در  WebstarSSL Certificate Installation  در  Webstarنحوه نصب گواهی SSL شما در Webstar Server پس
از دریافت فایل های  گواهی SSL خود از Comodo، یک ویرایشگر متن را باز
کنید و محتویات هر یک از گواهی SSL ها را یکی پس از دیگری در دستور زیر
قرار دهید:The Primary Certificate (your_domain_name.crt)2. The Intermediate Certificate(s) (UTN AddTrust, ComodoUTN, Comodo High Assurance)3. The Root Certificate (TrustedRoot.crt)اطمینان حاصل کنید که برچسب های شروع و پایان را در هر گواهی SSL وارد کنید. نتیجه باید شبیه به این باشد:-----BEGIN CERTIFICATE-----(Your Pr

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSL در Webstar  

نصب گواهی SSL در  WebstarSSL Certificate Installation  در  Webstarنحوه نصب گواهی SSL شما در Webstar Server پس
از دریافت فایل های  گواهی SSL خود از Comodo، یک ویرایشگر متن را باز
کنید و محتویات هر یک از گواهی SSL ها را یکی پس از دیگری در دستور زیر
قرار دهید:The Primary Certificate (your_domain_name.crt)2. The Intermediate Certificate(s) (UTN AddTrust, ComodoUTN, Comodo High Assurance)3. The Root Certificate (TrustedRoot.crt)اطمینان حاصل کنید که برچسب های شروع و پایان را در هر گواهی SSL وارد کنید. نتیجه باید شبیه به این باشد:-----BEGIN CERTIFICATE-----(Your Pr

ادامه مطلب  

نصب گواهی SSL در Webstar  

نصب گواهی SSL در  WebstarSSL Certificate Installation  در  Webstarنحوه نصب گواهی SSL شما در Webstar Server پس
از دریافت فایل های  گواهی SSL خود از Comodo، یک ویرایشگر متن را باز
کنید و محتویات هر یک از گواهی SSL ها را یکی پس از دیگری در دستور زیر
قرار دهید:The Primary Certificate (your_domain_name.crt)2. The Intermediate Certificate(s) (UTN AddTrust, ComodoUTN, Comodo High Assurance)3. The Root Certificate (TrustedRoot.crt)اطمینان حاصل کنید که برچسب های شروع و پایان را در هر گواهی SSL وارد کنید. نتیجه باید شبیه به این باشد:-----BEGIN CERTIFICATE-----(Your Pr

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >