روایت هستی  

ارمغان‌هاي نماز اول وقت برای مؤمنان
 
خداوند متعال با حضرت موسی تکلم می‌کرد، موسی فرمود: خدای من! کسی که نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود: حاجت و درخواستش را به او عطا می‌کنم و بهشتم را برایش مباح می‌گردانم.   به گزارش فارس، اسلام برای رسیدن انسان‌ها به تعالی و برخورداری آنان از پیشرفت مادی و معنوی، اهمیت زیادی برای مسئله وقت در عبادات قائل شده است تا با رعایت آن، تمرین وقت‌شناسی کنند و در کارهاي دیگر زندگی، نیز

ادامه مطلب  

ادبيات  

 ادبیات فارسی، فصل 3مدرس : بردبار5 نمره) / الف) جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص کنید. ( 1مضاف الیه بر مضاف « چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور » 1) در مصرعمقدم شده است. ( )صنایع ادبی « دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود » 2) در بیتجناس و استعاره به کار رفته است. ( )« پایش از آن پویه درآمد ز دست/ مهر دل و مهره ی پشتش شکست » 3) در بیتجناس ناقص افزایش به کار رفته است. ( )است. ( ) « اشتیاق » مترادف واژه ی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1