کلیه پزشکان و پزشکیاران مجاز جهت دریافت آی دی کارت جهت حضور در مسابقات تهران اقدام نمایند  

 
 
به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، بنا به اطلاعیه دکتر علی پورمند رئیس دپارتمان و کمیته پزشکی هیات فوتبال استان تران، کلیه پزشکان و پزشکیاران که در لیست اسامی مجاز اعلام شده اند بر روی سایت هیات فوتبال حضور دارند می بایست نهایتا تا تاریخ 7 شهریور ماه مدارک ذیل را جهت صدور آی دی کارت به شماره موبایل 09121835101 ارسال نمایند.1- عکس پرسنلی2- کارت ملی3- مدرک پزشکیاری ورزشیلازم به ذکر است کمیته پزشکی پس از این تاریخ اسامی افرادی که برای آ

ادامه مطلب  

بهترین ورزش برای لاغری شکم  

آیا می دانید بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو کدام است ؟
 بهترین
ورزش برای لاغری شکم و پهلو ،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو
مردان،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو در باشگاه،بهترین ورزش برای لاغری
سریع شکم و پهلو،بهترین دستگاه ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش
لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش برای لاغری شکم پهلو،بهترین ورزش ها برای
لاغری شکم و پهلو،بهترین وسیله ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش
برای لاغری شکم،بهترین ورزش

ادامه مطلب  

بهترین ورزش برای لاغری شکم  

آیا می دانید بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو کدام است ؟
 بهترین
ورزش برای لاغری شکم و پهلو ،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو
مردان،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو در باشگاه،بهترین ورزش برای لاغری
سریع شکم و پهلو،بهترین دستگاه ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش
لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش برای لاغری شکم پهلو،بهترین ورزش ها برای
لاغری شکم و پهلو،بهترین وسیله ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش
برای لاغری شکم،بهترین ورزش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1