سرعت واقعی استفاده از اینترنت، سو تفاهمی بزرگ!  

در بیش‌تر موارد برداشتی که از سرعت واقعی اینترنت توسط کاربران وجود دارد، همان سرعتی است که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) با واحد کیلو بیت در ثانیه (Kbps) اقدام به نام‌گذاری و فروش سرویس اینترنت به مشترکین خود می‌کنند.
هنگامی که مشترک درخواست خود برای اشتراک یک خط اینترنت پرسرعت را به شرکت سرویس‌دهنده اینترنت ارایه می‌کند، شرکت خدمات‌دهنده به عنوان کاربر حقیقی یا حقوقی (کاربران خانگی یا شرکت‌ و سازمان) بر حسب میزان و متناسب با

ادامه مطلب  

سرعت واقعی استفاده از اینترنت، سو تفاهمی بزرگ!  

در بیش‌تر موارد برداشتی که از سرعت واقعی اینترنت توسط کاربران وجود دارد، همان سرعتی است که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) با واحد کیلو بیت در ثانیه (Kbps) اقدام به نام‌گذاری و فروش سرویس اینترنت به مشترکین خود می‌کنند.
هنگامی که مشترک درخواست خود برای اشتراک یک خط اینترنت پرسرعت را به شرکت سرویس‌دهنده اینترنت ارایه می‌کند، شرکت خدمات‌دهنده به عنوان کاربر حقیقی یا حقوقی (کاربران خانگی یا شرکت‌ و سازمان) بر حسب میزان و متناسب با

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

شش اشتباه رایج که هنگام پخت سیب زمینی باید از آن اجتناب کرد  

در نظر مردم، آب پز کردن سیب زمینی مثل
بازی کودکانه  آسان است. اما در عمل ممکن
است آنقدره هم که تصور می شود ساده نباشد. 
طرز پخت آن از نظر کلمان شیکارد، سر آشپز بویون پیگال.
بد شستن و مستقیم در آب جوش انداختن و رعایت
نکردن زمان پخت گونه های مختلف سیب زمینی عادتهای بدی هستند که افرادی که می خواهند
حتما پخت خوبی داشته باشند باید از آن اجتناب کنند. اما اشتباهات رایجی که باید از
آن در هنگام  پخت سیب زمینی اجتناب کرد
کدامند.{. ..}
شش اشتباه رایج که هنگا

ادامه مطلب  

به دیدن عراقی ها برویم!  

بازدید کشوری از سراسر دنیا، از مردم عراق، و شرکت در مهمانی آنها آغاز گردیده. همه مردم دنیا دعوت به این مهمانی بزرگ هستند. ایران همسایه بزرگ عراق نیز، به او کمک کرده تا تمام زائران را، بصورت رایگان تغذیه و اسکان نمایند. برای 40میلیون مسافر یا زائر و یا مهمان، امکانات لازم فراهم شده تا: یک دهه یا یک هفته را، با آرامش در شهر های زیارتی عراق بروند! و بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهمان سفره اباعبدالله الحسین باشند. این رسمی تازه نیست و: سالهاست که عرا

ادامه مطلب  

ماهیت فساد، سیستماتیک است.  

زیرا که امکان فساد فردی، یا جزیره ای  وجود ندارد! به همین جهت در اسلام گفته شده: ظالم و منظلم ( ظلم پذیر)هردو گناهکارند، یا  رشوه دهند و رشوه گیرنده هر دو در جهنم هستند. یعنی اگر ظم پذیر نباشد ظلمی نمی شود! لذا می توان گفت: هیچکس به تنهایی نمی تواند فساد انجام دهد. اگر کسی هم در تنهایی گناهی انجام دهد، بین خود و خدایش است و مسئولیت دیگران، تجسس در امور آنها نیست. در زمان ما هم همینطور است: کسی که اختلاس یا دزدی یا احتکار می کند، به تنهایی نمی تواند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1