چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

چه خوب !  

میگم چه خوب شد ما به پایان راه رسیدیم که دونه دونه خواننده هتی خاموش روشن شن !!!تا الان که بجز رافی جون، هستی جون، طیبه جون، و فرشته جون، بقیه خاموش بودن، و هیشکی هیچ نظری نداشت، حالا دونه دونه دارن روشن میشن ببین چه خبره !!! پ.ن. حرفی برای گفتن ندارم، گفتنی هام رو به دوستانم گفتم....

ادامه مطلب  

از سری عشق های موروثی  

با چه ذوقی بابا صدام زده، میگه بیا ببین.دونه دونه شاخه ها رو جلو کشیده و گردوهای اندازه ی دونه ی اسپند رو نشونم میده:)گاهی فکر می کنم شاید درختاش رو هم به اندازه ی بچه هاش دوست داره.و البته گاهی اوقات یقین پیدا می کنم که "شایدی" در کار نیست.حتما پدر درخت هاشو به اندازه ی بچه هاش دوست داره...

ادامه مطلب  

برف  

برف رو دوست دارم، درست مثل بقیهیه لیوان شیر کاکائو داغ و یه منظره برفی عجیب به دلم می شینهیا قدم زدن تو خیابون و هر از چند گاهی یقه پالتو رو به هوای ریختن دونه برف تکون دادناما بیشتر از هر چیزی عاشق سکوت برف امدونه برف های سفید و سکوت و سکوت و سکوت و من ...درست مثل همیشه های قدیمی

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی مورد

ادامه مطلب  

9 فایده انار برای پوست و مو  

 
با اعمال روغن انار بر روی مو، می توانید آن ها را مرطوب و نرم نگه دارید. علاوه بر این، روغن انار می تواند مواد مغذی مورد نیاز را برای مو فراهم آورد زیرا در برگیرنده مواد معدنی و ویتامین های مختلفی است. همین امر باعث می شود انار ماده عالی برای زیباتر کردن موها باشد.
 
انار باعث درخشنده و نرم شدن موها می شود:
روغنی که از دانه های انار به دست می اید به عنوان یک روغن حامل با سایر روغن هایی همچون جوجوبا، روغن بادام و سایر روغن های این چنینی

ادامه مطلب  

باورم نمیشه  

باورم نمیشه دختر کوچولو بابا ته تغاری بابا.فردا آزمونphd  دارهوقتی کارت ورود به جلسه ام دیدم ،خودمو تو آینه نگاه کردم  چه بزرگ شدم  اما اینکه  بخوام دکترا بدم و واجد شرایطش هستم ....خدایا شکرت بابت همه چیدوتا از دوستام برام کلی حِس و دعا و آرزو قشنگ فرستادن ،ذوق زده شدم برای اینکه بیادم بودن.اولین  روزایه اخرین ماه سال ؛ درست الان که ۲۶ سالمه  داوطبِ این آزمونمگاهی فکر میکنم هنوزم همون دختر کوچولو   سال های قبلم .من برای ر

ادامه مطلب  

باورم نمیشه  

باورم نمیشه دختر کوچولو بابا ته تغاری بابا.فردا آزمونphd  دارهوقتی کارت ورود به جلسه ام دیدم ،خودمو تو آینه نگاه کردم  چه بزرگ شدم  اما اینکه  بخوام دکترا بدم و واجد شرایطش هستم ....خدایا شکرت بابت همه چیدوتا از دوستام برام کلی حِس و دعا و آرزو قشنگ فرستادن ،ذوق زده شدم برای اینکه بیادم بودن.اولین  روزایه اخرین ماه سال ؛ درست الان که ۲۶ سالمه  داوطبِ این آزمونمگاهی فکر میکنم هنوزم همون دختر کوچولو   سال های قبلم .من برای ر

ادامه مطلب  

باورم نمیشه  

باورم نمیشه دختر کوچولو بابا ته تغاری بابا.فردا آزمونphd  دارهوقتی کارت ورود به جلسه ام دیدم ،خودمو تو آینه نگاه کردم  چه بزرگ شدم  اما اینکه  بخوام دکترا بدم و واجد شرایطش هستم ....خدایا شکرت بابت همه چیدوتا از دوستام برام کلی حِس و دعا و آرزو قشنگ فرستادن ،ذوق زده شدم برای اینکه بیادم بودن.اولین  روزایه اخرین ماه سال ؛ درست الان که ۲۶ سالمه  داوطبِ این آزمونمگاهی فکر میکنم هنوزم همون دختر کوچولو   سال های قبلم .من برای ر

ادامه مطلب  

باورم نمیشه  

باورم نمیشه دختر کوچولو بابا ته تغاری بابا.فردا آزمونphd  دارهوقتی کارت ورود به جلسه ام دیدم ،خودمو تو آینه نگاه کردم  چه بزرگ شدم  اما اینکه  بخوام دکترا بدم و واجد شرایطش هستم ....خدایا شکرت بابت همه چیدوتا از دوستام برام کلی حِس و دعا و آرزو قشنگ فرستادن ،ذوق زده شدم برای اینکه بیادم بودن.اولین  روزایه اخرین ماه سال ؛ درست الان که ۲۶ سالمه  داوطبِ این آزمونمگاهی فکر میکنم هنوزم همون دختر کوچولو   سال های قبلم .من برای ر

ادامه مطلب  

باورم نمیشه  

باورم نمیشه دختر کوچولو بابا ته تغاری بابا.فردا آزمونphd  دارهوقتی کارت ورود به جلسه ام دیدم ،خودمو تو آینه نگاه کردم  چه بزرگ شدم  اما اینکه  بخوام دکترا بدم و واجد شرایطش هستم ....خدایا شکرت بابت همه چیدوتا از دوستام برام کلی حِس و دعا و آرزو قشنگ فرستادن ،ذوق زده شدم برای اینکه بیادم بودن.اولین  روزایه اخرین ماه سال ؛ درست الان که ۲۶ سالمه  داوطبِ این آزمونمگاهی فکر میکنم هنوزم همون دختر کوچولو   سال های قبلم .من برای ر

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته با

ادامه مطلب  

خواص و مضرات خوردن انار  

 
زمانی که صحبت از سبزیجات و میوه ها به میان می آید، هر کدام از آن ها در برگیرنده خواص منحصر به فرد و مزایایی خواهند بود که می توانند به حفظ و بهبود سلامتی ما کمک کنند و در برابر پیشگیری و درمان بیماری ها مفید باشند. هزاران سال است که افراد از انار برای مقاصد سلامتی استفاده می کنند و اخیرا نیز این میوه به خاطر مزایایی که برای بدن دارد در میان افراد محبوب شده است. با اینحال باید به خاطر داشته باشید که انار نیز می تواند مضراتی برای بدن داشته

ادامه مطلب  

تب تو  

آنچنانی که آمدی، گفتم:ماندنش را به ناز می خواهددست بردم که آسمانت را...عشق آغوش باز می خواهدسخت مشغول ماندنت بودمقصد کردم بهار من باشیمزه کردم دهان سرخت راتا همیشه انار "من" باشیمادرم از تو باخبر شده بودبوسه هایی به روی پیرهنمقول دادم که باادب باشمحرف های نشُسته ای نزنمفکر کردم به لحن لبخندتاین تصور که دلبری بلدیآسمان آسمان بغل داریعاشقی های بهتری بلدیدوستت دارم و حواست هستمثل معشوقه های قاجاریدر تنت باغهای سیب و اناردست از بوسه برن

ادامه مطلب  

تب تو  

آنچنانی که آمدی، گفتم:ماندنش را به ناز می خواهددست بردم که آسمانت را...عشق آغوش باز می خواهدسخت مشغول ماندنت بودمقصد کردم بهار من باشیمزه کردم دهان سرخت راتا همیشه انار "من" باشیمادرم از تو باخبر شده بودبوسه هایی به روی پیرهنمقول دادم که باادب باشمحرف های نشُسته ای نزنمفکر کردم به لحن لبخندتاین تصور که دلبری بلدیآسمان آسمان بغل داریعاشقی های بهتری بلدیدوستت دارم و حواست هستمثل معشوقه های قاجاریدر تنت باغهای سیب و اناردست از بوسه برن

ادامه مطلب  

تب تو  

آنچنانی که آمدی، گفتم:ماندنش را به ناز می خواهددست بردم که آسمانت را...عشق آغوش باز می خواهدسخت مشغول ماندنت بودمقصد کردم بهار من باشیمزه کردم دهان سرخت راتا همیشه انار "من" باشیمادرم از تو باخبر شده بودبوسه هایی به روی پیرهنمقول دادم که باادب باشمحرف های نشُسته ای نزنمفکر کردم به لحن لبخندتاین تصور که دلبری بلدیآسمان آسمان بغل داریعاشقی های بهتری بلدیدوستت دارم و حواست هستمثل معشوقه های قاجاریدر تنت باغهای سیب و اناردست از بوسه برن

ادامه مطلب  

تب تو  

آنچنانی که آمدی، گفتم:ماندنش را به ناز می خواهددست بردم که آسمانت را...عشق آغوش باز می خواهدسخت مشغول ماندنت بودمقصد کردم بهار من باشیمزه کردم دهان سرخت راتا همیشه انار "من" باشیمادرم از تو باخبر شده بودبوسه هایی به روی پیرهنمقول دادم که باادب باشمحرف های نشُسته ای نزنمفکر کردم به لحن لبخندتاین تصور که دلبری بلدیآسمان آسمان بغل داریعاشقی های بهتری بلدیدوستت دارم و حواست هستمثل معشوقه های قاجاریدر تنت باغهای سیب و اناردست از بوسه برن

ادامه مطلب  

تب تو  

آنچنانی که آمدی، گفتم:ماندنش را به ناز می خواهددست بردم که آسمانت را...عشق آغوش باز می خواهدسخت مشغول ماندنت بودمقصد کردم بهار من باشیمزه کردم دهان سرخت راتا همیشه انار "من" باشیمادرم از تو باخبر شده بودبوسه هایی به روی پیرهنمقول دادم که باادب باشمحرف های نشُسته ای نزنمفکر کردم به لحن لبخندتاین تصور که دلبری بلدیآسمان آسمان بغل داریعاشقی های بهتری بلدیدوستت دارم و حواست هستمثل معشوقه های قاجاریدر تنت باغهای سیب و اناردست از بوسه برن

ادامه مطلب  

دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما  

 
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مجموعه شامل:
عکس دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
مطالب علمی آموزشی دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
نتیجه گیری دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
منابع دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مستندا

ادامه مطلب  

دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما  

 
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مجموعه شامل:
عکس دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
مطالب علمی آموزشی دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
نتیجه گیری دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
منابع دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مستندا

ادامه مطلب  

دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما  

 
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مجموعه شامل:
عکس دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
مطالب علمی آموزشی دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
نتیجه گیری دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
منابع دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مستندا

ادامه مطلب  

دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما  

 
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مجموعه شامل:
عکس دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
مطالب علمی آموزشی دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
نتیجه گیری دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
منابع دانلود طرح جابر با موضوع انار به همراه دفتر کارنما
این مستندا

ادامه مطلب  

هوراااااااا  

سلام. کلی نوشتم براتون بعد پاک شد. الانم نصفه شبه حالی برام نمونده که مجدد همه رو بنویسم.عزیزای دلم امتحان خیلی خوب بود و من قبول شدم خدا رو شکر‌خیلی استادمون خوب بود. چقدر این کانادایی ها خوبن و چقدر انسانن و به انسانیت اهمیت میدن. همین که دید من زبانم خوب نیست موقع یاد دادن عملی هم رفتار میکرد تا من بفهمم. رو تخته چیزای که یاداشت میکرد تصویری هم میکشید من ببینم. همسری بیرون سرد بود و بهش اجازه داد بیاد سر کلاس ما بشینه پیشم. تمام کارای عملی

ادامه مطلب  

هوراااااااا  

سلام. کلی نوشتم براتون بعد پاک شد. الانم نصفه شبه حالی برام نمونده که مجدد همه رو بنویسم.عزیزای دلم امتحان خیلی خوب بود و من قبول شدم خدا رو شکر‌خیلی استادمون خوب بود. چقدر این کانادایی ها خوبن و چقدر انسانن و به انسانیت اهمیت میدن. همین که دید من زبانم خوب نیست موقع یاد دادن عملی هم رفتار میکرد تا من بفهمم. رو تخته چیزای که یاداشت میکرد تصویری هم میکشید من ببینم. همسری بیرون سرد بود و بهش اجازه داد بیاد سر کلاس ما بشینه پیشم. تمام کارای عملی

ادامه مطلب  

هوراااااااا  

سلام. کلی نوشتم براتون بعد پاک شد. الانم نصفه شبه حالی برام نمونده که مجدد همه رو بنویسم.عزیزای دلم امتحان خیلی خوب بود و من قبول شدم خدا رو شکر‌خیلی استادمون خوب بود. چقدر این کانادایی ها خوبن و چقدر انسانن و به انسانیت اهمیت میدن. همین که دید من زبانم خوب نیست موقع یاد دادن عملی هم رفتار میکرد تا من بفهمم. رو تخته چیزای که یاداشت میکرد تصویری هم میکشید من ببینم. همسری بیرون سرد بود و بهش اجازه داد بیاد سر کلاس ما بشینه پیشم. تمام کارای عملی

ادامه مطلب  

داشتنت باید...............  

داشتنت باید...............
مزه ی توت فرنگی بدهد
یا انار گلپر زده
یا آش رشته مادر بزرگ تو غروب های جمعه
داشتنت باید بوی یاس رازقی بدهد
یا بوی خاک ‌باران خورده
نمیدانم.......................
ما که نداشتیم.............!!
اما داشتنت باید چیز «قشنگی» باشد

ادامه مطلب  

داشتنت باید...............  

داشتنت باید...............
مزه ی توت فرنگی بدهد
یا انار گلپر زده
یا آش رشته مادر بزرگ تو غروب های جمعه
داشتنت باید بوی یاس رازقی بدهد
یا بوی خاک ‌باران خورده
نمیدانم.......................
ما که نداشتیم.............!!
اما داشتنت باید چیز «قشنگی» باشد

ادامه مطلب  

یادداشت صد و پنجاه ششم(سامینم)  

*تو پیش دبستانی بهشون درمورد مضرات سوسیس و کالباس گفتن,رفته خونه ی مامانم و یه دونه کوکتل از تو یخچال پیدا کرده.با لحن طلبکار میگه مامان جون,تو نمیدونی اینا رو نباید خورد!اینا گوشت سگن,گوشت موشن,گوشت الاغن!!!اینا آدم رو مریض میکنن.نباید اینا رو خرید.مامانم با شرمندگی()گفت بده پسرم بندازمش دور.برگشته میگه حالا اشکال نداره,  دوست داری این یه دونه رو سرخش کن من بخورم*برس حرارتی ازم میخواست,گفتم خیلی داغه موهات میسوزه,لج کرد و با گریه اومده بهم

ادامه مطلب  

بادوم  

داشتم تَق و تَق با دست بادوم منقا (ازین بادوم پوسته کاغذیا) میشکستم و میخوردم، یهو رسیدم به یه دونه ازین بادوم سفتا که از زیر چکشم چند بار در میره، میره زیر یخچال!  هر چی زور زدم هیچ فایده نداشت. اندازه اون سیزده‌بدری که فرداش مجله جدول بابامو بجا پیک نوروزیم بردم مدرسه، تحقیر شدم، خورد شدم، شکستم...

ادامه مطلب  

بادوم  

داشتم تَق و تَق با دست بادوم منقا (ازین بادوم پوسته کاغذیا) میشکستم و میخوردم، یهو رسیدم به یه دونه ازین بادوم سفتا که از زیر چکشم چند بار در میره، میره زیر یخچال!  هر چی زور زدم هیچ فایده نداشت. اندازه اون سیزده‌بدری که فرداش مجله جدول بابامو بجا پیک نوروزیم بردم مدرسه، تحقیر شدم، خورد شدم، شکستم...

ادامه مطلب  

 

الان خوابی؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

 

الان خوابی؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

 

الان خوابی؟دیگه صبحم خوابم نمی برهامروز 15 اسفندهکاش یجا بلد بودم می رفتم به عشقت یه نهال می کاشتم4 شب گذشتولی خیلی بد گذشتبه توبه منبه بابابه هستی...زور میزنم تا ظهر بخوابمبه امید ساعت 2دلتنگتم صنوبر غمگینزودتر بخنددلمون پوسیدمی دونه چند وقته نخندیدیالهی دورت بگردم ...بخند که بهار بی خنده ی تو زمستون گدا کشهبخند گل بهاری من

ادامه مطلب  

 

من نموندمعصر تو خیابون جمهوری یهو حس کردم دنده هام و قفسه ی سینه ام داره دونه دونه می شکنهوقتی بابا گفت مامانتو بستری کردیم ...مامان من نبودمخوشحالم که ندیدم که بردنتشاید اگه بودم خودمو می انداختم جلو ماشینی که بابا شب برام تعریف کرد با سه تا مرد اومده بودنشاید نمی ذاشتم با چادر فرار کنیشاید...مامان با همه فحش هایی ک بهم دادی و میدیبا تموم داغایی که تو دلمهدلم برات تنگ شدهمیام خونهقلبم می سوزهازین شهر ازین خونهاز ادماشاز خاطراتش بیزارم

ادامه مطلب  

 

من نموندمعصر تو خیابون جمهوری یهو حس کردم دنده هام و قفسه ی سینه ام داره دونه دونه می شکنهوقتی بابا گفت مامانتو بستری کردیم ...مامان من نبودمخوشحالم که ندیدم که بردنتشاید اگه بودم خودمو می انداختم جلو ماشینی که بابا شب برام تعریف کرد با سه تا مرد اومده بودنشاید نمی ذاشتم با چادر فرار کنیشاید...مامان با همه فحش هایی ک بهم دادی و میدیبا تموم داغایی که تو دلمهدلم برات تنگ شدهمیام خونهقلبم می سوزهازین شهر ازین خونهاز ادماشاز خاطراتش بیزارم

ادامه مطلب  

 

من نموندمعصر تو خیابون جمهوری یهو حس کردم دنده هام و قفسه ی سینه ام داره دونه دونه می شکنهوقتی بابا گفت مامانتو بستری کردیم ...مامان من نبودمخوشحالم که ندیدم که بردنتشاید اگه بودم خودمو می انداختم جلو ماشینی که بابا شب برام تعریف کرد با سه تا مرد اومده بودنشاید نمی ذاشتم با چادر فرار کنیشاید...مامان با همه فحش هایی ک بهم دادی و میدیبا تموم داغایی که تو دلمهدلم برات تنگ شدهمیام خونهقلبم می سوزهازین شهر ازین خونهاز ادماشاز خاطراتش بیزارم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >