دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018  

دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018


دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018
امروز بشما جذاب ترین و زیباترین مانکن های سال 2018 ژاپنی را معرفی میکنیم که واقعا چهره زیبا و اندام جذابی دارند. دنیای پر زرق و برق مد پر از چهره های جذاب و منحصر بفرد است، اما در بین انها برخی بیش از دیگران می درخشند.
عوامل بسیاری دراین درخشندگی دخیل اند که زیبایی یکی از آن ها به شمار میرود. اگر دوست دارید که با زیباترین و مشهور تری

ادامه مطلب  

دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018  

دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018


دختران مدلینگ | جذاب ترین دختران مانکن ژاپنی در سال 2018
امروز بشما جذاب ترین و زیباترین مانکن های سال 2018 ژاپنی را معرفی میکنیم که واقعا چهره زیبا و اندام جذابی دارند. دنیای پر زرق و برق مد پر از چهره های جذاب و منحصر بفرد است، اما در بین انها برخی بیش از دیگران می درخشند.
عوامل بسیاری دراین درخشندگی دخیل اند که زیبایی یکی از آن ها به شمار میرود. اگر دوست دارید که با زیباترین و مشهور تری

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

هنربند  

ویدئوی این یارو زند رو دیدم و میخوام یک‌بار برای همیشه تکلیفم رو با این نوع ادبیات که عده ای با فیزیک مرد استفاده میکنن  روشن کنم. مردی که به خودش اجازه می‌ده یک زن (با هرپیشینه ای) رو " خراب " خطاب کنه در واقع دردش اینه که چرا به اون نداده ...والسلام.

ادامه مطلب  

1052- حساس نباشیم  

+دیروز یک کاری کردم.خودم خوشم اومد.شاید نوشته باشم قبلا یک کانالی بود.یکبار یک پستی گذاشته بود.خزعبلات محض! رفتم یقه اشو گرفتم و بهش گفتم:اینهمه خزعبلات میزاری که چی؟چرا کارمون شده اشاعه‌ی بی فرهنگی و از این صوبتا.خب اوشون که ج نداد.اون پستم حذف‌نکرد.اما بعدش کمتر چرت و پرت میزاشت.دیگه توهینی داخلش نبود و.. .دیورز هم چندتا پست جانانه گذاشت که عاالی بود.کلنجار رفتم که برم بگم یا نه؟رفتم با خوشرویی تمام گفتم که مدتی قبل یقه اتو گرفتم و... !اما

ادامه مطلب  

1052- حساس نباشیم  

+دیروز یک کاری کردم.خودم خوشم اومد.شاید نوشته باشم قبلا یک کانالی بود.یکبار یک پستی گذاشته بود.خزعبلات محض! رفتم یقه اشو گرفتم و بهش گفتم:اینهمه خزعبلات میزاری که چی؟چرا کارمون شده اشاعه‌ی بی فرهنگی و از این صوبتا.خب اوشون که ج نداد.اون پستم حذف‌نکرد.اما بعدش کمتر چرت و پرت میزاشت.دیگه توهینی داخلش نبود و.. .دیورز هم چندتا پست جانانه گذاشت که عاالی بود.کلنجار رفتم که برم بگم یا نه؟رفتم با خوشرویی تمام گفتم که مدتی قبل یقه اتو گرفتم و... !اما

ادامه مطلب  

1052- حساس نباشیم  

+دیروز یک کاری کردم.خودم خوشم اومد.شاید نوشته باشم قبلا یک کانالی بود.یکبار یک پستی گذاشته بود.خزعبلات محض! رفتم یقه اشو گرفتم و بهش گفتم:اینهمه خزعبلات میزاری که چی؟چرا کارمون شده اشاعه‌ی بی فرهنگی و از این صوبتا.خب اوشون که ج نداد.اون پستم حذف‌نکرد.اما بعدش کمتر چرت و پرت میزاشت.دیگه توهینی داخلش نبود و.. .دیورز هم چندتا پست جانانه گذاشت که عاالی بود.کلنجار رفتم که برم بگم یا نه؟رفتم با خوشرویی تمام گفتم که مدتی قبل یقه اتو گرفتم و... !اما

ادامه مطلب  

1052- حساس نباشیم  

+دیروز یک کاری کردم.خودم خوشم اومد.شاید نوشته باشم قبلا یک کانالی بود.یکبار یک پستی گذاشته بود.خزعبلات محض! رفتم یقه اشو گرفتم و بهش گفتم:اینهمه خزعبلات میزاری که چی؟چرا کارمون شده اشاعه‌ی بی فرهنگی و از این صوبتا.خب اوشون که ج نداد.اون پستم حذف‌نکرد.اما بعدش کمتر چرت و پرت میزاشت.دیگه توهینی داخلش نبود و.. .دیورز هم چندتا پست جانانه گذاشت که عاالی بود.کلنجار رفتم که برم بگم یا نه؟رفتم با خوشرویی تمام گفتم که مدتی قبل یقه اتو گرفتم و... !اما

ادامه مطلب  

1052- حساس نباشیم  

+دیروز یک کاری کردم.خودم خوشم اومد.شاید نوشته باشم قبلا یک کانالی بود.یکبار یک پستی گذاشته بود.خزعبلات محض! رفتم یقه اشو گرفتم و بهش گفتم:اینهمه خزعبلات میزاری که چی؟چرا کارمون شده اشاعه‌ی بی فرهنگی و از این صوبتا.خب اوشون که ج نداد.اون پستم حذف‌نکرد.اما بعدش کمتر چرت و پرت میزاشت.دیگه توهینی داخلش نبود و.. .دیورز هم چندتا پست جانانه گذاشت که عاالی بود.کلنجار رفتم که برم بگم یا نه؟رفتم با خوشرویی تمام گفتم که مدتی قبل یقه اتو گرفتم و... !اما

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

وصیت نامه شهید۱۹ساله(شهیدکرامت عسکری)  

بسم  الله الرحمن الرحیمشهید کرامت عسکری متولدبهمن ۱۳۴۳،از محله جوادیه شیراز،درتاریخ۱۱ /اسفند در «عملیات خیبر»سال۶۲،درجزیره مجنون به درجه رفیع شهادت رسیدند.وصیت نامه شهید:باسلام برامام زمان(عج)منجی عالم بشریّت ونائب برحقش خمینی کبیر،وصیت نامه خود را شروع می کنم...خدایا تو را شکر میکنم که به من توفیق عنایت کردی که در راهت قدم بردارم و در این راه ثابت قدم باشم.خدایا توراشکر می کنم که مرا ازخانواده ای مستضعف قرار دادی تا درد مستضعفان را

ادامه مطلب  

وصیت نامه شهید۱۹ساله(شهیدکرامت عسکری)  

بسم  الله الرحمن الرحیمشهید کرامت عسکری متولدبهمن ۱۳۴۳،از محله جوادیه شیراز،درتاریخ۱۱ /اسفند در «عملیات خیبر»سال۶۲،درجزیره مجنون به درجه رفیع شهادت رسیدند.وصیت نامه شهید:باسلام برامام زمان(عج)منجی عالم بشریّت ونائب برحقش خمینی کبیر،وصیت نامه خود را شروع می کنم...خدایا تو را شکر میکنم که به من توفیق عنایت کردی که در راهت قدم بردارم و در این راه ثابت قدم باشم.خدایا توراشکر می کنم که مرا ازخانواده ای مستضعف قرار دادی تا درد مستضعفان را

ادامه مطلب  

طالع بینی شغل در سال ۹۷ | طالع بینی طنز شغل در سال ۱۳۹۷  

طالع بینی شغل در سال ۹۷


طالع بینی شغل در سال ۹۷
طالع بینی طنز برای سرگرمی درسال جدید …طالع بینی شغل طنز سال ۱۳۹۷ را به روایت روزنامه قانون را در این جا میخوانید .امیدوارم لبخندی بر لبانتان بنشیند .
با این قیمت دلار این طالع بینی طنز برای سال ۹۷ بعد نیست ***
طالع بینی شغل فروردین
تبلیغات و کارهای رسانه ای مطابق سلیقه و توانایی شماست. فقط مراقب باشید رسانه درست را انتخاب کنید، وگرنه نه امنیت شغلی خواهید داشت نه حقوق درست و حسابی و همسر متولد

ادامه مطلب  

کانال خوانندگان  

مای چنلز | معرفی کانال های خواننده تلگرام

mychannels.ir/tag/خوانندهکانال آموزش ترکی استانبولی · آموزشی 2 هفته پیش. بزرگترین کانال ترکیهکان... بازدید : 6,116 نفر. افزودن به · کانال mehdi shahmohammadi · موسیقی 1 ماه پیش. کانال رسمی مهدی شاه محمدی... بازدید : 5,183 نفر. افزودن به · کانال Famous land · اشخاص معروف 1 ماه پیش. با عضویت در این کانال آخر... بازدید : 11,607 نفر. افزودن به ...کانال های خوانندگان تلگرام

https://www.channelz.ir/singers-telegram-channel/
کانال های خوانن

ادامه مطلب  

کانال خوانندگان  

مای چنلز | معرفی کانال های خواننده تلگرام

mychannels.ir/tag/خوانندهکانال آموزش ترکی استانبولی · آموزشی 2 هفته پیش. بزرگترین کانال ترکیهکان... بازدید : 6,116 نفر. افزودن به · کانال mehdi shahmohammadi · موسیقی 1 ماه پیش. کانال رسمی مهدی شاه محمدی... بازدید : 5,183 نفر. افزودن به · کانال Famous land · اشخاص معروف 1 ماه پیش. با عضویت در این کانال آخر... بازدید : 11,607 نفر. افزودن به ...کانال های خوانندگان تلگرام

https://www.channelz.ir/singers-telegram-channel/
کانال های خوانن

ادامه مطلب  

جنون موشکي جبهه استکبار!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاماخیرا آمریکا و انگلیس طرحی را برای تصرف پایتخت سوریه آماده کردند، که براساس آن، باید تعداد زیادی از تروریستهای مستقر در مرز اردن و منطقه تنف در مرز سوریه که در اختیار آمریکا است، خود را به تروریستهای مستقر در غوطه شرقی می رساندند و سپس طی یک حمله رعدآسا، دمشق پایتخت سوریه را تصرف و نظام سوریه را ساقط می کردند، ولیکن ارتش و نیروهای جبهه مقاومت با اطلاع از طرح

ادامه مطلب  

جنون موشکي جبهه استکبار!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاماخیرا آمریکا و انگلیس طرحی را برای تصرف پایتخت سوریه آماده کردند، که براساس آن، باید تعداد زیادی از تروریستهای مستقر در مرز اردن و منطقه تنف در مرز سوریه که در اختیار آمریکا است، خود را به تروریستهای مستقر در غوطه شرقی می رساندند و سپس طی یک حمله رعدآسا، دمشق پایتخت سوریه را تصرف و نظام سوریه را ساقط می کردند، ولیکن ارتش و نیروهای جبهه مقاومت با اطلاع از طرح

ادامه مطلب  

جنون موشکي جبهه استکبار!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاماخیرا آمریکا و انگلیس طرحی را برای تصرف پایتخت سوریه آماده کردند، که براساس آن، باید تعداد زیادی از تروریستهای مستقر در مرز اردن و منطقه تنف در مرز سوریه که در اختیار آمریکا است، خود را به تروریستهای مستقر در غوطه شرقی می رساندند و سپس طی یک حمله رعدآسا، دمشق پایتخت سوریه را تصرف و نظام سوریه را ساقط می کردند، ولیکن ارتش و نیروهای جبهه مقاومت با اطلاع از طرح

ادامه مطلب  

جنون موشکي جبهه استکبار!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاماخیرا آمریکا و انگلیس طرحی را برای تصرف پایتخت سوریه آماده کردند، که براساس آن، باید تعداد زیادی از تروریستهای مستقر در مرز اردن و منطقه تنف در مرز سوریه که در اختیار آمریکا است، خود را به تروریستهای مستقر در غوطه شرقی می رساندند و سپس طی یک حمله رعدآسا، دمشق پایتخت سوریه را تصرف و نظام سوریه را ساقط می کردند، ولیکن ارتش و نیروهای جبهه مقاومت با اطلاع از طرح

ادامه مطلب  

دوران طرح عدم کفايت رئيس جمهور است  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامرئیس‌جمهور پس از اهانتهای سریالی «بی‌سواد»، «ترسو»، «بزدل» و «برو به جهنم» جدیدا با زبان بی ادب خود، منتقدین دولت را «کم عقلی» خوانده تا مفری برای ناکارآمدی و فریب مردم دست پا کند ولذا در همایش سالیانه بانک مرکری گفت: «مخالفت با دولت نشانه کم عقلی است!»سخنان بی ادبانه حسن روحانی یا از روی کم عقلی است که خود به آن اعتراف ن

ادامه مطلب  

دوران موشک يا گفتمان؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاممرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعی کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گس

ادامه مطلب  

دوران موشک يا گفتمان؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاممرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعی کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گس

ادامه مطلب  

دوران موشک يا گفتمان؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاممرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعی کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گس

ادامه مطلب  

دوران موشک يا گفتمان؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاممرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعی کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گس

ادامه مطلب  

دوران موشک يا گفتمان؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلاممرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعی کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گس

ادامه مطلب  

موش و گربه بازي در مجلس!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامنقش علی لاریجانی بر خلاف سوگند خود، مبنی بر عدم اجاز وصول سئوال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، به جنجالی در مجلس تبدیل شد و در تهایت علی لاریجانی به قانون تمکین نمود و اصرار تعداد زیادی از نمایندگان به بار نشست و علی لاریجانی مجبور به اعلان وصول سئوال از حسن روحانی گردید، اما حامیان رئیس جمهور، با تلاش فراوان موفق به پس گرفتن سئوال نمایندگان از حسن

ادامه مطلب  

کام دشمنان را شيرين نکنيد!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامیکی از مراجع تقلید که هیچگاه در حمایت از دین و اعتقادات مردم ایران به رژیم پهلوی اخم هم نمی کرد! و به برکت نظام اسلامی و خون شهداء گرانقدرمان، دارای تریبون و شاگردانی گردیده، اخیرا نظام اسلامی را حکومت گمراه خوانده و گفته است: «اگر این حکومت گمراه، روز شهادت موسی بن جعفر ع را تعطیل نکند، به آن مالیات نپردازید»!در زمانی که دغدغه اکثریت ملت، حل مشکلات اقتص

ادامه مطلب  

کام دشمنان را شيرين نکنيد!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامیکی از مراجع تقلید که هیچگاه در حمایت از دین و اعتقادات مردم ایران به رژیم پهلوی اخم هم نمی کرد! و به برکت نظام اسلامی و خون شهداء گرانقدرمان، دارای تریبون و شاگردانی گردیده، اخیرا نظام اسلامی را حکومت گمراه خوانده و گفته است: «اگر این حکومت گمراه، روز شهادت موسی بن جعفر ع را تعطیل نکند، به آن مالیات نپردازید»!در زمانی که دغدغه اکثریت ملت، حل مشکلات اقتص

ادامه مطلب  

کام دشمنان را شيرين نکنيد!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامیکی از مراجع تقلید که هیچگاه در حمایت از دین و اعتقادات مردم ایران به رژیم پهلوی اخم هم نمی کرد! و به برکت نظام اسلامی و خون شهداء گرانقدرمان، دارای تریبون و شاگردانی گردیده، اخیرا نظام اسلامی را حکومت گمراه خوانده و گفته است: «اگر این حکومت گمراه، روز شهادت موسی بن جعفر ع را تعطیل نکند، به آن مالیات نپردازید»!در زمانی که دغدغه اکثریت ملت، حل مشکلات اقتص

ادامه مطلب  

کام دشمنان را شيرين نکنيد!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامیکی از مراجع تقلید که هیچگاه در حمایت از دین و اعتقادات مردم ایران به رژیم پهلوی اخم هم نمی کرد! و به برکت نظام اسلامی و خون شهداء گرانقدرمان، دارای تریبون و شاگردانی گردیده، اخیرا نظام اسلامی را حکومت گمراه خوانده و گفته است: «اگر این حکومت گمراه، روز شهادت موسی بن جعفر ع را تعطیل نکند، به آن مالیات نپردازید»!در زمانی که دغدغه اکثریت ملت، حل مشکلات اقتص

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شورای شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

ترامپ تسليم شد، يا کيم جونگ اون؟!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامبعد از مدتها خط و نشان کشیدن ترامپ برای رئیس جمهور کره شمالی، بلاخره کیم جونگ اون، با اتمام آزمایشات متعدد موشکی و هسته ای که می تواند شهرهای آمریکا را مورد هدف قرار دهد، حاضر شد با همتای آمریکایی خود ملاقات نماید، لذا باید پرسید، ترامپ تسلیم شد، یا کیم جونگ اون؟! آیات و احادیث فراوانی داریم که به مسلمانان سفارش شده در مقابل فرد مستکبر باید ایستاد و از حق دفا

ادامه مطلب  

گلشیفته فراهانی در فشن شو عجیب هفته مد پاریس  

درفشن شو هفته مد پاریس اتفاقات عجیب و متفاوتی رخ داد که چشم همگان را متعجب کرد. پس از اجرای کت واک با استفاده از هواپیماهای کنترلی، نوبت به خود مدلینگها رسید که با ظاهری متفاوت از همیشه روی سن روند. بر روی صورت مدلینگ های تبلیغ لباس مجلسی زنانه ماسکی از گل قرار گرفته بود که تماشاچیان را متعجب و شگفت زده کرد و شاید این سیاست جذب مشتری آنها بود.  همچنین در این فشن شو عجیب هفته مد پاریس، برند شنل مانکن ها و مدلینگ های خود را به جنگل برد.نمایش

ادامه مطلب  

روباه هميشه روباه است  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامروباه پیر(انگلیس) بعد از ناکامی قطعنامه اش بر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، همزمان با سفر ولیعهد عربستان از وحدت شیعه انگلیسی و وهابیت رونمایی و اذن تصرف سفارت ایران در انگلستان را به چهار نفر از فرقه شیعه انگلیسی داد تا زمینه دوشیدن دولت سعودی و بستن قراردادهای بزرگ 100میلیارد دلاری فراهم گردد!پلیس انگلستان در زمان حمله اوباش فرقه شیرازی تنها نظاره

ادامه مطلب  

نقش وتوسعه فرهنگی درتکوین وانسجام وحدت ملی  

نقش وتوسعه فرهنگی درتکوین وانسجام وحدت ملی :دانشمندان علوم اجتماعی تعاریف مختلفی برای کلیمه ملت بیان نموده اند عده بدین باور اند که ملت عبارت از مجموعه مردمی است که دارای تاریخ فرهنگ دین وآئین نژاد- زبان رسوم- وعنعنات مشترکی بوده ودر سرزمینی مشترکی باهم زیست کنند وعده ای دیگری میگویند که ملت عبارت از مجموعه مردم است که دارای منافع مشترکی بوده ودر سرزمین مشترکی باهم زندگی دارندنظر بواقعیت های موجود (زندگی امروزی )میتوان گفت که ملت بیشتر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >