سورپرااااایز  

یه شیشه دارم، روش نوشته خیارشوربعد مامانم روش برچسب زده نوشته بِهولی در حقیقت داخلش ترشی پیازه :))+سوم دبستان هم که بودم، یه سی دی رکورد های گینس از اینترنت سفارش دادم، چند وقت بعد سی دی رو اوردن و روش نوشته بود مستند ظهور، اما تو کامپیوتر که پلی کردم آموزش خیاطی بود :/میدونی چقدر دردناکه رکوردهای گینس رو سفارش بدی و اموزش خیاطی تحویل بگیری؟ =))سورپرایز از این وخیم تر؟ :))+وقتی جلد دوم سرزمین اشباح دارن شان رو خوندم همیشه دلم میخواست منم بتونم م

ادامه مطلب  

 

نوشته بود :کائن خرافی یقیس میزان سعادته الیومیه بمیزان شهیتی.هو امی.موجودی اساطیری..باورنکردنی..میزان خوشبختی روزانه‌اش را با مقدار اشتهایم می‌سنجد.مادرم.این را نویسنده‌ای فلسطینی نوشته. همان که با دانش‌آموزانش می‌رقصد و برای من نوشته بود:انی رجل عجوز...فلخمسین.که یک روز از واتساپ به من زنگ زد و دیدم مردی با لهجه‌ای  که خوانده‌ام، توی تلویزیون و نت دیده‌ام اما هرگز نشنیده‌ام برای من نوشت:هلا شَه‌رزاد.و آخر حرف‌هایش گفت: سلامات.

ادامه مطلب  

 

نوشته بود :کائن خرافی یقیس میزان سعادته الیومیه بمیزان شهیتی.هو امی.موجودی اساطیری..باورنکردنی..میزان خوشبختی روزانه‌اش را با مقدار اشتهایم می‌سنجد.مادرم.این را نویسنده‌ای فلسطینی نوشته. همان که با دانش‌آموزانش می‌رقصد و برای من نوشته بود:انی رجل عجوز...فلخمسین.که یک روز از واتساپ به من زنگ زد و دیدم مردی با لهجه‌ای  که خوانده‌ام، توی تلویزیون و نت دیده‌ام اما هرگز نشنیده‌ام برای من نوشت:هلا شَه‌رزاد.و آخر حرف‌هایش گفت: سلامات.

ادامه مطلب  

 

نوشته بود :کائن خرافی یقیس میزان سعادته الیومیه بمیزان شهیتی.هو امی.موجودی اساطیری..باورنکردنی..میزان خوشبختی روزانه‌اش را با مقدار اشتهایم می‌سنجد.مادرم.این را نویسنده‌ای فلسطینی نوشته. همان که با دانش‌آموزانش می‌رقصد و برای من نوشته بود:انی رجل عجوز...فلخمسین.که یک روز از واتساپ به من زنگ زد و دیدم مردی با لهجه‌ای  که خوانده‌ام، توی تلویزیون و نت دیده‌ام اما هرگز نشنیده‌ام برای من نوشت:هلا شَه‌رزاد.و آخر حرف‌هایش گفت: سلامات.

ادامه مطلب  

 

نوشته بود :کائن خرافی یقیس میزان سعادته الیومیه بمیزان شهیتی.هو امی.موجودی اساطیری..باورنکردنی..میزان خوشبختی روزانه‌اش را با مقدار اشتهایم می‌سنجد.مادرم.این را نویسنده‌ای فلسطینی نوشته. همان که با دانش‌آموزانش می‌رقصد و برای من نوشته بود:انی رجل عجوز...فلخمسین.که یک روز از واتساپ به من زنگ زد و دیدم مردی با لهجه‌ای  که خوانده‌ام، توی تلویزیون و نت دیده‌ام اما هرگز نشنیده‌ام برای من نوشت:هلا شَه‌رزاد.و آخر حرف‌هایش گفت: سلامات.

ادامه مطلب  

سورپرااااایز  

یه شیشه دارم، روش نوشته خیارشوربعد مامانم روش برچسب زده نوشته بِهولی در حقیقت داخلش ترشی پیازه :))+سوم دبستان هم که بودم، یه سی دی رکورد های گینس از اینترنت سفارش دادم، چند وقت بعد سی دی رو اوردن و روش نوشته بود مستند ظهور، اما تو کامپیوتر که پلی کردم آموزش خیاطی بود :/میدونی چقدر دردناکه رکوردهای گینس رو سفارش بدی و اموزش خیاطی تحویل بگیری؟ =))سورپرایز از این وخیم تر؟ :))

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

810- گفت و گو آیین درویشی نبود/ ورنه با تو ماجراها داشتیم...  

می گوید بیا دوست باشیم. می گوید می دانم زمین برای هردویمان سخت است." سن منه اوره وئر من سنه". می خواهم بگویم نه، "یا خالی و یا لبریز". نمی گویم. می گویم خیلی خب. غم توی دلم موج می زند...دلم خواسته بود یک چیزی سر جایش باشد. فقط یک چیز سر جایش باشد...مهمان نوجوانم حرف فلانی را پیش می کشد. می گوید خیلی فلان است. می خواهم بگویم می دانی او هم از درس خواندن متنفر است؟  برای چشم های من شعر سروده است؟ من را دوست داشته است و بعد دوست نداشته است؟ می گ

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری  

بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری


بهترین و جالب ترین عکس نوشته های چهارشنبه سوری |عکس پروفایل چهارشنبه سوری

بهترین و دیدنی ترین عکس نوشته ها ویژه چهارشنبه سوری را به شما نمایش می دهیم که واقعا خواندنی و زیبا هستند. 


همچنین بخوانید : اس ام اس های مخصوص چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری


بهترین عکس نوشته های چهارشنبه سوریهمچنین بخوانید : اس ام اس و 28 عکس پروفایل چهارشنبه سوری |بهترین عکس

ادامه مطلب  

جوک و طنز و خنده  

عکس نوشته های طنز و خنده دار (20)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (68)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (67)عکس نوشته های طنز و خنده دار (19)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (66)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (65)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (64)عکس نوشته های طنز و خنده دار (18)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (63)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (62)عکس نوشته های طنز و خنده دار (17)شعر طنز به مناسبت روز خبرنگارطنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (61)جوک های جدید و خنده دا

ادامه مطلب  

جوک و طنز و خنده  

عکس نوشته های طنز و خنده دار (20)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (68)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (67)عکس نوشته های طنز و خنده دار (19)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (66)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (65)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (64)عکس نوشته های طنز و خنده دار (18)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (63)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (62)عکس نوشته های طنز و خنده دار (17)شعر طنز به مناسبت روز خبرنگارطنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (61)جوک های جدید و خنده دا

ادامه مطلب  

جوک و طنز و خنده  

عکس نوشته های طنز و خنده دار (20)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (68)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (67)عکس نوشته های طنز و خنده دار (19)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (66)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (65)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (64)عکس نوشته های طنز و خنده دار (18)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (63)طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (62)عکس نوشته های طنز و خنده دار (17)شعر طنز به مناسبت روز خبرنگارطنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (61)جوک های جدید و خنده دا

ادامه مطلب  

دوست  

بعضی دوستیها مثل قصه ی حضرت نوحه، از ترس طوفان با تو هستند...!بعضی دوستیهامثل قصه ی حضرت ابراهیمه،باید همه چیزتو قربانی کنی...!بعضی دوستیهامثل قصه ی حضرت موسی ست، یه کم که دور میشی ، یه گوساله جاتو میگیره..!اما بعضی دوستیها هم همون جوری هستند که در معنی هستند؛کاش یاد بگیریم که فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست...!دوست داشتن امری لحظه ای ست، و داشتن دوست، استمرارلحظه های دوست داشتن...

ادامه مطلب  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم
بى آنکه دوست داشته شویم،کمى بى انصافیست!
نمیگویم شرط دوست داشتن این است
اما حقیقت این است که اگر کسى تو را
دوست نداشته باشد نمیتواند در حقت خوبى کند
نمیتواند آنطور که میخواهى در زندگیش
جایى براى تو بگذارد...
و مشکل اصلى این است که آدم ها
در واقع جایى به تو اختصاص نمیدهند،
تو فقط هستى بى آنکه توقعى داشته باشى...
اما امان از روزى که بى اختیار دوست بدارى
کسى را که دوستت ندارد...
#نیلوفر_اسلامى

ادامه مطلب  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم
بى آنکه دوست داشته شویم،کمى بى انصافیست!
نمیگویم شرط دوست داشتن این است
اما حقیقت این است که اگر کسى تو را
دوست نداشته باشد نمیتواند در حقت خوبى کند
نمیتواند آنطور که میخواهى در زندگیش
جایى براى تو بگذارد...
و مشکل اصلى این است که آدم ها
در واقع جایى به تو اختصاص نمیدهند،
تو فقط هستى بى آنکه توقعى داشته باشى...
اما امان از روزى که بى اختیار دوست بدارى
کسى را که دوستت ندارد...
#نیلوفر_اسلامى

ادامه مطلب  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم  

اگر قرار باشد کسى را دوست داشته باشیم
بى آنکه دوست داشته شویم،کمى بى انصافیست!
نمیگویم شرط دوست داشتن این است
اما حقیقت این است که اگر کسى تو را
دوست نداشته باشد نمیتواند در حقت خوبى کند
نمیتواند آنطور که میخواهى در زندگیش
جایى براى تو بگذارد...
و مشکل اصلى این است که آدم ها
در واقع جایى به تو اختصاص نمیدهند،
تو فقط هستى بى آنکه توقعى داشته باشى...
اما امان از روزى که بى اختیار دوست بدارى
کسى را که دوستت ندارد...
#نیلوفر_اسلامى

ادامه مطلب  

اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن | عکس نوشته خیانت  

اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن


اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن
دراین مطالب تعدادی گلچین شده از متن ، اس ام اس و عکس نوشته خیانت و نامردی کردن برای شما گرد آوری کرده ایم.
دنـیـای تـو رنـگارنـگ اســـت و
دنـیـای مـن سـیـاه
ولی یـک رنــگیــه مــن بـه
هـمـۀ دنیـای تــو می ارزد
نوشته های نامردی و خیانت دیدن
کتابی را می خواهم
ناخوانا
که در لابلای سطرهایش
خیالی را تماشا کنم
گنگ
و آرزویی

ادامه مطلب  

اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن | عکس نوشته خیانت  

اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن


اس ام اس خیانت و نامردی |نوشته و متن های نامردی و خیانت کردن
دراین مطالب تعدادی گلچین شده از متن ، اس ام اس و عکس نوشته خیانت و نامردی کردن برای شما گرد آوری کرده ایم.
دنـیـای تـو رنـگارنـگ اســـت و
دنـیـای مـن سـیـاه
ولی یـک رنــگیــه مــن بـه
هـمـۀ دنیـای تــو می ارزد
نوشته های نامردی و خیانت دیدن
کتابی را می خواهم
ناخوانا
که در لابلای سطرهایش
خیالی را تماشا کنم
گنگ
و آرزویی

ادامه مطلب  

خواب نه!  

یه مرض جدید تو خودم کشف کردم :))))دوست دارم صبح زود بیدار شم تا سرحال باشم و روز فعالی داشته باشماز طرفی آرامش شب هارو دوست دارم ، دوست دارم تا دیر وقت بیدار باشم و فیلم ببینم ینی کلا دوست دارم از ساعت ۳ تا ۶ بخوابم مثلا! این انسان کجاش اشرف مخلوقاته! به سه ساعت خواب راضی باش دیگه عهههه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی  

دانلود آهنگ بسیار زیبای بابک تسلیمی به نام دوست دارم با بالا ترین کیفیت
Download New Music Babak Taslimi Dooset Daram
دانلود آهنگ دوست دارم با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی
میکس و مسترینگ: آرش پاکزاد
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی
دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط توو جهان ایده آل منی
کاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد ی بار در گوشت بگم
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم
دوست دارم دوست دارم دوست دارم د

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی  

دانلود آهنگ بسیار زیبای بابک تسلیمی به نام دوست دارم با بالا ترین کیفیت
Download New Music Babak Taslimi Dooset Daram
دانلود آهنگ دوست دارم با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ دوست دارم با صدای بابک تسلیمی
میکس و مسترینگ: آرش پاکزاد
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ دوست دارم بابک تسلیمی
دست رو قلبت بذار بگو مال منی تو فقط توو جهان ایده آل منی
کاش میشد با دلم مهربون شی یکم کاشکی میشد ی بار در گوشت بگم
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم
دوست دارم دوست دارم دوست دارم د

ادامه مطلب  

دوباره زاده خواهم شد  

دوباره سنگ زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشتدوباره باد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره موج زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره آتش زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره مرد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت خوان رامون خیمنسمترجم : مهدی فتوحی

ادامه مطلب  

دوباره زاده خواهم شد  

دوباره سنگ زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشتدوباره باد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره موج زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره آتش زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره مرد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت خوان رامون خیمنسمترجم : مهدی فتوحی

ادامه مطلب  

هیچکس جرعه اول قهوه شو دوست نداره  

بعضی چیزها یاد گرفتنیه.مثل دوست داشتن آواز شجریان، دوست داشتن مزه قهوه یا چایی، و یاد گرفتن اینکه ممکنه گاهی آدم ها نسبت به کسی که روزگاری عاشقش بودن کاملا بی تفاوت بشنمثلا این آقای شصت و خرده ای ساله به شدت سفید پوستی که توی این کافه اریب من نشسته و یه فنجان قهوه روبروشه و از روی کلاه زمستونیش هدفون گذاشته گوشش، قطعا هنوز یاد نگرفته که شجریان و دوست داشته باشه، ولی اگر ایرانی بود میتونستم با 78% قاطعیت بگم که  الان داره شجریان گوش میده. 

ادامه مطلب  

هیچکس جرعه اول قهوه شو دوست نداره  

بعضی چیزها یاد گرفتنیه.مثل دوست داشتن آواز شجریان، دوست داشتن مزه قهوه یا چایی، و یاد گرفتن اینکه ممکنه گاهی آدم ها نسبت به کسی که روزگاری عاشقش بودن کاملا بی تفاوت بشنمثلا این آقای شصت و خرده ای ساله به شدت سفید پوستی که توی این کافه اریب من نشسته و یه فنجان قهوه روبروشه و از روی کلاه زمستونیش هدفون گذاشته گوشش، قطعا هنوز یاد نگرفته که شجریان و دوست داشته باشه، ولی اگر ایرانی بود میتونستم با 78% قاطعیت بگم که  الان داره شجریان گوش میده. 

ادامه مطلب  

هیچکس جرعه اول قهوه شو دوست نداره  

بعضی چیزها یاد گرفتنیه.مثل دوست داشتن آواز شجریان، دوست داشتن مزه قهوه یا چایی، و یاد گرفتن اینکه ممکنه گاهی آدم ها نسبت به کسی که روزگاری عاشقش بودن کاملا بی تفاوت بشنمثلا این آقای شصت و خرده ای ساله به شدت سفید پوستی که توی این کافه اریب من نشسته و یه فنجان قهوه روبروشه و از روی کلاه زمستونیش هدفون گذاشته گوشش، قطعا هنوز یاد نگرفته که شجریان و دوست داشته باشه، ولی اگر ایرانی بود میتونستم با 78% قاطعیت بگم که  الان داره شجریان گوش میده. 

ادامه مطلب  

هیچکس جرعه اول قهوه شو دوست نداره  

بعضی چیزها یاد گرفتنیه.مثل دوست داشتن آواز شجریان، دوست داشتن مزه قهوه یا چایی، و یاد گرفتن اینکه ممکنه گاهی آدم ها نسبت به کسی که روزگاری عاشقش بودن کاملا بی تفاوت بشنمثلا این آقای شصت و خرده ای ساله به شدت سفید پوستی که توی این کافه اریب من نشسته و یه فنجان قهوه روبروشه و از روی کلاه زمستونیش هدفون گذاشته گوشش، قطعا هنوز یاد نگرفته که شجریان و دوست داشته باشه، ولی اگر ایرانی بود میتونستم با 78% قاطعیت بگم که  الان داره شجریان گوش میده. 

ادامه مطلب  

هیچکس جرعه اول قهوه شو دوست نداره  

بعضی چیزها یاد گرفتنیه.مثل دوست داشتن آواز شجریان، دوست داشتن مزه قهوه یا چایی، و یاد گرفتن اینکه ممکنه گاهی آدم ها نسبت به کسی که روزگاری عاشقش بودن کاملا بی تفاوت بشنمثلا این آقای شصت و خرده ای ساله به شدت سفید پوستی که توی این کافه اریب من نشسته و یه فنجان قهوه روبروشه و از روی کلاه زمستونیش هدفون گذاشته گوشش، قطعا هنوز یاد نگرفته که شجریان و دوست داشته باشه، ولی اگر ایرانی بود میتونستم با 78% قاطعیت بگم که  الان داره شجریان گوش میده. 

ادامه مطلب  

آیا اگر سمندون نبودیم، باز هم سمندون بودیم؟  

کاش برم با دوتا از این دختر صورتیا که به هر حال چارتا ماسک بیشتر از ما پاره (؟) کرده‌ن دوست شم، در موقعیت مناسب ازشون بپرسم اون‌ها هم وقتی ماسک ماست و جوانه‌ی گندم می‌ذارن احساس می‌کنن غذای مرغ شده‌ن، یا این حس شگرف مختص سمندون‌هاست؟پلاس:همونطور که متوجه شدین، هم‌زمان با عادت کردنم به آپ کردن با گوشی، کیفیت نوشته‌هام در حد نشریات زرد تنزل پیدا کرده.پلاسِ نویسنده‌ی سرخورده:حداقل اونا چاپ می‌شن.

ادامه مطلب  

آیا اگر سمندون نبودیم، باز هم سمندون بودیم؟  

کاش برم با دوتا از این دختر صورتیا که به هر حال چارتا ماسک بیشتر از ما پاره (؟) کرده‌ن دوست شم، در موقعیت مناسب ازشون بپرسم اون‌ها هم وقتی ماسک ماست و جوانه‌ی گندم می‌ذارن احساس می‌کنن غذای مرغ شده‌ن، یا این حس شگرف مختص سمندون‌هاست؟پلاس:همونطور که متوجه شدین، هم‌زمان با عادت کردنم به آپ کردن با گوشی، کیفیت نوشته‌هام در حد نشریات زرد تنزل پیدا کرده.پلاسِ نویسنده‌ی سرخورده:حداقل اونا چاپ می‌شن.

ادامه مطلب  

آیا اگر سمندون نبودیم، باز هم سمندون بودیم؟  

کاش برم با دوتا از این دختر صورتیا که به هر حال چارتا ماسک بیشتر از ما پاره (؟) کرده‌ن دوست شم، در موقعیت مناسب ازشون بپرسم اون‌ها هم وقتی ماسک ماست و جوانه‌ی گندم می‌ذارن احساس می‌کنن غذای مرغ شده‌ن، یا این حس شگرف مختص سمندون‌هاست؟پلاس:همونطور که متوجه شدین، هم‌زمان با عادت کردنم به آپ کردن با گوشی، کیفیت نوشته‌هام در حد نشریات زرد تنزل پیدا کرده.پلاسِ نویسنده‌ی سرخورده:حداقل اونا چاپ می‌شن.

ادامه مطلب  

آیا اگر سمندون نبودیم، باز هم سمندون بودیم؟  

کاش برم با دوتا از این دختر صورتیا که به هر حال چارتا ماسک بیشتر از ما پاره (؟) کرده‌ن دوست شم، در موقعیت مناسب ازشون بپرسم اون‌ها هم وقتی ماسک ماست و جوانه‌ی گندم می‌ذارن احساس می‌کنن غذای مرغ شده‌ن، یا این حس شگرف مختص سمندون‌هاست؟پلاس:همونطور که متوجه شدین، هم‌زمان با عادت کردنم به آپ کردن با گوشی، کیفیت نوشته‌هام در حد نشریات زرد تنزل پیدا کرده.پلاسِ نویسنده‌ی سرخورده:حداقل اونا چاپ می‌شن.

ادامه مطلب  

آیا اگر سمندون نبودیم، باز هم سمندون بودیم؟  

کاش برم با دوتا از این دختر صورتیا که به هر حال چارتا ماسک بیشتر از ما پاره (؟) کرده‌ن دوست شم، در موقعیت مناسب ازشون بپرسم اون‌ها هم وقتی ماسک ماست و جوانه‌ی گندم می‌ذارن احساس می‌کنن غذای مرغ شده‌ن، یا این حس شگرف مختص سمندون‌هاست؟پلاس:همونطور که متوجه شدین، هم‌زمان با عادت کردنم به آپ کردن با گوشی، کیفیت نوشته‌هام در حد نشریات زرد تنزل پیدا کرده.پلاسِ نویسنده‌ی سرخورده:حداقل اونا چاپ می‌شن.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >