ابراهیم نامه-۷  

دارم به این فکر می کنم که از وقتی که دکمه دیلیت اختراع شده، چقدر قدرت طلب شدیم.اینکه می تونیم چیزهایی رو پاک کنیم.حرفهانوشته هامی تونیم ادم ها رو دیلیت کنیم.افرین اشرف مخلوقاتچه قدرتی داری...اما!می دونی از اون روزی که اولین کلمه ای رو که نوشتی و پاکش کردی، پاک نشده؟می دونی چه اسمس ها... چه کانتکت ها... چه چت ها... چه نوشته ها... چه توییت ها... چه استتوس ها... چه و چه و چه....می دونی فکر می کردی پاکشون کردی و پاک نشدن!و یه روزی قراره همه شونو ملاقات کنی؟حرف

ادامه مطلب  

بالاخره یکی پیدا میشه که با من دیوونگی کنه...  

منم یه روز شبیه تو بودم... دو سه سال پیش... وقتی تموم شد. حس آرامش داشتم...اون روز می گفتم نمی خواست منو و اگر نه با این که می دونستیم هر دو که نمی شه ها... ولی یه ذره تلاش می کرد...امروز به خودم می گم توام نمی خواستی اش؟و تموم شد. حس کردم می خواستی که اینو بشنوی. منتظر بودی تا این حرفو بزنم... شاید اشتباه فکر می کنم. به هر حال خیالت رو راحت کردم. چون سر چیزهایی اختلاف بود که ازشون نمی گذشتیم...و حالا امشب وسط همه ی این بحثا وارد خونه ای شدم که ... بودنشون بهت

ادامه مطلب  

596  

دیگه نمیخام بترسم فرار کنم و کلی حرص برا تموم شدن میزارم بحثا عادی شه ناراحتیامم طولانی شه چالشای ذهنم مدام بد وخوبو مرور میکنه ادمارو مرور میکنه دیگه عجله نمیکنم ک تموم شهدرسته ناراحت میمونم و ممکنه فکرم درگیر شه ولی بالاخره ک من باید ب نتیجه برسم باید کلی عمر کنم و باید بد وخوبو تشخیص بدم پسببینم چی میشهاوني ک بخاد تموم شه میشه اونيم ک بمونه میمونه. همین......پ ن : امروز امپراتوریمو تاسیس کردم من ملکه ام مثل یه ملکه رفتارمیکنمامپرات

ادامه مطلب  

596  

دیگه نمیخام بترسم فرار کنم و کلی حرص برا تموم شدن میزارم بحثا عادی شه ناراحتیامم طولانی شه چالشای ذهنم مدام بد وخوبو مرور میکنه ادمارو مرور میکنه دیگه عجله نمیکنم ک تموم شهدرسته ناراحت میمونم و ممکنه فکرم درگیر شه ولی بالاخره ک من باید ب نتیجه برسم باید کلی عمر کنم و باید بد وخوبو تشخیص بدم پسببینم چی میشهاوني ک بخاد تموم شه میشه اونيم ک بمونه میمونه. همین......پ ن : امروز امپراتوریمو تاسیس کردم من ملکه ام مثل یه ملکه رفتارمیکنمامپرات

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

تموم شد  

مدرسه برای هیشه تموم شد
فک نمی کردم اینقدر برام نا سخت باشه
خیلی دلم واسه دوستم تنگ شده
افسوس که فقط وقتی میفهمیم
چقدر کسی رو دوست داریم یا بهش وابسته ایم
که ازش جدا میشیم
حالا که دریگه ط... رو نمی بینم
میفهمم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادم
انشاءالله که هر. جا هست موفق و سلامت باشه
انشاءالله که توی دانشکده پزشکی هم دیگه رو دوباره ببینیم

ادامه مطلب  

86  

پسر خوبیه اما به درد هم نمیخوریم سرش شلوغه و حسابی رو هدفش تمرکز کرده و سخت داره تلاش میکنه،،،باید شرایطشو درک کنم اما نمیتونم،من محتاج توجهم،خوب یا بد ایشون توجهشون اونقدری که از نظر خودم باید باشه نیست،شاهد تلاشش برای جلب رضایتم هستم اما خب دیگه،،،منم ادمم ،روحم و حسم نیاز به ارضا شدن دارن که این اقا از پسش بر نمیاد،چند وقت پیش ازش خواستم همه چیزو تموم کنیم ،ازم علتشو خواست منم گفتماونم گفت قول میده اصلاح کنه رفتارشو،تا حدودی موفق بود ا

ادامه مطلب  

برای علی  

سطح درامدمون بستگی به کاری که میکنیم داره . من فعلا مشغول کار نیستم . اگر الان هم کار کنم سطح درامد هشت بیشتر از منه .از نظر خانواده هم ، کفه ی من سنگینی میکنه اما نه با اختلاف زیاد. اینکه خانواده ها در یک سطح باشن (هم کفو) مهم ترین بخش قضیه ست . در هرصورت یا اخلاق گند باباشو داره یا ننش ، از زیر بوته که به عمل نیومده .اگر اینجوری در نظر بگیری که نترس بودن و سرکش بودنم مزیت های خودشو داره انقدرام ترسناک نیست ولی مهم ترینش اینه که میدونم کسی هست که من

ادامه مطلب  

دیدار به قیامت  

وقتی بیدار میشم انگار تو سرم تیرآهن جابجا می کننخوابای عجیبآدم های غریبصبح ازون باد های اعصاب خورد کن دم اسفند با یک افتاب تیز می خواست نصفت کنهنیمی از من رو باد و خاک می برد و نیمه دیگه رو افتاب کز می دادبه زور یک کیف رنگی که دوست داری پیدا کردمکرم کاسه ای کیو وی که مخصوص توئه و بوی توشاسی نوزادی خودم و هستی و در نهایت یک پاکت کادویی سبز که روش دو دست کشیده شده محکم گرفتن دست همدیگه رودیگه فهمیدمدنیا اینهقسمتای خوبش اونوقتاییه ک قلبون راحت م

ادامه مطلب  

دیدار به قیامت  

وقتی بیدار میشم انگار تو سرم تیرآهن جابجا می کننخوابای عجیبآدم های غریبصبح ازون باد های اعصاب خورد کن دم اسفند با یک افتاب تیز می خواست نصفت کنهنیمی از من رو باد و خاک می برد و نیمه دیگه رو افتاب کز می دادبه زور یک کیف رنگی که دوست داری پیدا کردمکرم کاسه ای کیو وی که مخصوص توئه و بوی توشاسی نوزادی خودم و هستی و در نهایت یک پاکت کادویی سبز که روش دو دست کشیده شده محکم گرفتن دست همدیگه رودیگه فهمیدمدنیا اینهقسمتای خوبش اونوقتاییه ک قلبون راحت م

ادامه مطلب  

دیدار به قیامت  

وقتی بیدار میشم انگار تو سرم تیرآهن جابجا می کننخوابای عجیبآدم های غریبصبح ازون باد های اعصاب خورد کن دم اسفند با یک افتاب تیز می خواست نصفت کنهنیمی از من رو باد و خاک می برد و نیمه دیگه رو افتاب کز می دادبه زور یک کیف رنگی که دوست داری پیدا کردمکرم کاسه ای کیو وی که مخصوص توئه و بوی توشاسی نوزادی خودم و هستی و در نهایت یک پاکت کادویی سبز که روش دو دست کشیده شده محکم گرفتن دست همدیگه رودیگه فهمیدمدنیا اینهقسمتای خوبش اونوقتاییه ک قلبون راحت م

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اوني که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

بهار اومد  

.امتحانا تموم شد...انتخاب واحد هم تموم شد...بهمن تموم شد ..دوم اسفند هم تموم شد و سال ۹۶ که داره کم کم تموم میشه ...یه سال دیگه هم داره به آخرش میرسه...انگار همین دیروز بود که بعد عید رفتیم سر کلاس و استادمون گفت بچه ها عیدتون مبارک پیشاپیش سال ۹۷ هم مبارک :) اسفند شاید جزو خاص ترین و قشنگ ترین ماه های سال باشه ...حسو حال نابی داره ...حس تموم شدن و شروع دوباره ..انگار میشه هر چی که بوده و شده رو پشت سر گذاشت و دوباره از نو شروع کرد...امتحانا تموم شد ..انتخ

ادامه مطلب  

بهار اومد  

.امتحانا تموم شد...انتخاب واحد هم تموم شد...بهمن تموم شد ..دوم اسفند هم تموم شد و سال ۹۶ که داره کم کم تموم میشه ...یه سال دیگه هم داره به آخرش میرسه...انگار همین دیروز بود که بعد عید رفتیم سر کلاس و استادمون گفت بچه ها عیدتون مبارک پیشاپیش سال ۹۷ هم مبارک :) اسفند شاید جزو خاص ترین و قشنگ ترین ماه های سال باشه ...حسو حال نابی داره ...حس تموم شدن و شروع دوباره ..انگار میشه هر چی که بوده و شده رو پشت سر گذاشت و دوباره از نو شروع کرد...امتحانا تموم شد ..انتخ

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم  

دانلود آهنگ جدید مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم
Download New Music Mojtaba Shoja – Tamoome Zendegim
مجتبی شجاع تموم زندگیم
منو گم میکنی تو عطر موهات صدات آرامش قلب مریضه نمیدونی همین لحظه کنارت برای عاشقت چقدر عزیزه صدام که میکنی میلرزه قلبم نگامو جا میذارم توی چشمات تو که باشی دیگه غمی ندارم تا هر وقتی که جا دارم تو دنیات ببین هرچی که تو دیوونه ای من از تو دیوونه ترم حتی یه لحظه ام فکر تو بیرون نمیرسه از سرم تو اومدی و قلبم از این آدما بیزار شد تموم زندگیم فقط ب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم  

دانلود آهنگ جدید مجتبی شجاع به نام تموم زندگیم
Download New Music Mojtaba Shoja – Tamoome Zendegim
مجتبی شجاع تموم زندگیم
منو گم میکنی تو عطر موهات صدات آرامش قلب مریضه نمیدونی همین لحظه کنارت برای عاشقت چقدر عزیزه صدام که میکنی میلرزه قلبم نگامو جا میذارم توی چشمات تو که باشی دیگه غمی ندارم تا هر وقتی که جا دارم تو دنیات ببین هرچی که تو دیوونه ای من از تو دیوونه ترم حتی یه لحظه ام فکر تو بیرون نمیرسه از سرم تو اومدی و قلبم از این آدما بیزار شد تموم زندگیم فقط ب

ادامه مطلب  

دسسسسپااااا سیتووووو  

داره میخونه "گِلارمِ خِرِت نفس، دخ کردم وَ دادم بِرَس" این اولش بی ربط به مود دو ماه پیشم نیست ولی الان...نه حسش نیست.خب بسته اینترنت سیم همراه اولم که دو هفته پیش یه روزه تموم کردم (سه و نیم گیگ بود) که خلاص شم از دستش و شدم. ایرانسلم که رفاقت نداره بی شرف. اون بسته نت مامانمم تموم میشه فردا  و تبریک میگم. . . دیگه نت ندارم راحت میشم. عععع سجاد افشاریان پلی شد "حالا من باید برای چشم هات وان یکاد بخوانم...و یقولون انه لمجنون" جوووووون ب

ادامه مطلب  

دسسسسپااااا سیتووووو  

داره میخونه "گِلارمِ خِرِت نفس، دخ کردم وَ دادم بِرَس" این اولش بی ربط به مود دو ماه پیشم نیست ولی الان...نه حسش نیست.خب بسته اینترنت سیم همراه اولم که دو هفته پیش یه روزه تموم کردم (سه و نیم گیگ بود) که خلاص شم از دستش و شدم. ایرانسلم که رفاقت نداره بی شرف. اون بسته نت مامانمم تموم میشه فردا  و تبریک میگم. . . دیگه نت ندارم راحت میشم. عععع سجاد افشاریان پلی شد "حالا من باید برای چشم هات وان یکاد بخوانم...و یقولون انه لمجنون" جوووووون ب

ادامه مطلب  

دسسسسپااااا سیتووووو  

داره میخونه "گِلارمِ خِرِت نفس، دخ کردم وَ دادم بِرَس" این اولش بی ربط به مود دو ماه پیشم نیست ولی الان...نه حسش نیست.خب بسته اینترنت سیم همراه اولم که دو هفته پیش یه روزه تموم کردم (سه و نیم گیگ بود) که خلاص شم از دستش و شدم. ایرانسلم که رفاقت نداره بی شرف. اون بسته نت مامانمم تموم میشه فردا  و تبریک میگم. . . دیگه نت ندارم راحت میشم. عععع سجاد افشاریان پلی شد "حالا من باید برای چشم هات وان یکاد بخوانم...و یقولون انه لمجنون" جوووووون ب

ادامه مطلب  

تکست آهنگ درد دل محسن ابراهیم زاده  

یکی بیاد منو آروم کنه به این دلم مفهوم کنه
تکلیف بی قراریامو واسه من معلوم کنه
دلم میخواد جار بزنم اشکامو کنار بزنم
آخه دیوونم کرده دله اینا درد دله
هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد
هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد
به خیالت شرایط عادی دارم
نمیدونی چه حالت حادی دارم
توی دلم یه داد بی دادی دارم
دلم میخواد جار بزنم اشکامو کنار بزنم
آخه دیوونم کرده دله اینا درد دله
هرکی تو دلم اومد

ادامه مطلب  

اشک مصنوعی...  

قطره اشک مصنوعی رو بی حوصله با پخش و پلا کردن دو سه قطره رو پلکام می چکونم وسط حدقه ی چشممسرم درد می کنه دیگه اشک طبیعی ندارمعصبی ام ...خیلی ...چون حالت امروز دوباره روبراه نبود...چون این بیرون واسه ادمایی که پشت اون در مات وایسادنچیزی عوض نشده چون زندگی سخته مامان نمی دونم بگم خوبم یا بدمراحت ترم اگر بگم که مسخ ام آره مسخ اونقدر که راحت می تونم بگم هیجی خوشحالم نمی کنهتموم گل فروشی ها رو می گردم برات رز سبز سبز می خوامهمه گل فروش

ادامه مطلب  

اشک مصنوعی...  

قطره اشک مصنوعی رو بی حوصله با پخش و پلا کردن دو سه قطره رو پلکام می چکونم وسط حدقه ی چشممسرم درد می کنه دیگه اشک طبیعی ندارمعصبی ام ...خیلی ...چون حالت امروز دوباره روبراه نبود...چون این بیرون واسه ادمایی که پشت اون در مات وایسادنچیزی عوض نشده چون زندگی سخته مامان نمی دونم بگم خوبم یا بدمراحت ترم اگر بگم که مسخ ام آره مسخ اونقدر که راحت می تونم بگم هیجی خوشحالم نمی کنهتموم گل فروشی ها رو می گردم برات رز سبز سبز می خوامهمه گل فروش

ادامه مطلب  

اشک مصنوعی...  

قطره اشک مصنوعی رو بی حوصله با پخش و پلا کردن دو سه قطره رو پلکام می چکونم وسط حدقه ی چشممسرم درد می کنه دیگه اشک طبیعی ندارمعصبی ام ...خیلی ...چون حالت امروز دوباره روبراه نبود...چون این بیرون واسه ادمایی که پشت اون در مات وایسادنچیزی عوض نشده چون زندگی سخته مامان نمی دونم بگم خوبم یا بدمراحت ترم اگر بگم که مسخ ام آره مسخ اونقدر که راحت می تونم بگم هیجی خوشحالم نمی کنهتموم گل فروشی ها رو می گردم برات رز سبز سبز می خوامهمه گل فروش

ادامه مطلب  

 

چند شب پیش خواب میم را دیدم خواب دیدم با تلفن با هم حرف میزنیم انقدر صداش پر نشاط بود ! حالا نمیدونم تو واقعیت اینطوریه یا فقط یه خواب بود نمیدونم یهو چرا تصمیم گرفت دیگه تموم کنیم قبول دارم برای من بار ذهنی بالایی بود ولی حرفای اون شبم بدون منظور بود من اصن قصد رابطه عاطفی یا ازدواج باهاش نداشتم ! بنده خدا انگار شوکه شد :/ ولی خب دیگه تموم شد عوضش دیگه  ذهنم مشغول نیست البته فکر کنم اونم کلا منو فراموش کرده !!! جمله آخرش جالب بود 

ادامه مطلب  

 

چند شب پیش خواب میم را دیدم خواب دیدم با تلفن با هم حرف میزنیم انقدر صداش پر نشاط بود ! حالا نمیدونم تو واقعیت اینطوریه یا فقط یه خواب بود نمیدونم یهو چرا تصمیم گرفت دیگه تموم کنیم قبول دارم برای من بار ذهنی بالایی بود ولی حرفای اون شبم بدون منظور بود من اصن قصد رابطه عاطفی یا ازدواج باهاش نداشتم ! بنده خدا انگار شوکه شد :/ ولی خب دیگه تموم شد عوضش دیگه  ذهنم مشغول نیست البته فکر کنم اونم کلا منو فراموش کرده !!! جمله آخرش جالب بود 

ادامه مطلب  

 

چند شب پیش خواب میم را دیدم خواب دیدم با تلفن با هم حرف میزنیم انقدر صداش پر نشاط بود ! حالا نمیدونم تو واقعیت اینطوریه یا فقط یه خواب بود نمیدونم یهو چرا تصمیم گرفت دیگه تموم کنیم قبول دارم برای من بار ذهنی بالایی بود ولی حرفای اون شبم بدون منظور بود من اصن قصد رابطه عاطفی یا ازدواج باهاش نداشتم ! بنده خدا انگار شوکه شد :/ ولی خب دیگه تموم شد عوضش دیگه  ذهنم مشغول نیست البته فکر کنم اونم کلا منو فراموش کرده !!! جمله آخرش جالب بود 

ادامه مطلب  

 

چند شب پیش خواب میم را دیدم خواب دیدم با تلفن با هم حرف میزنیم انقدر صداش پر نشاط بود ! حالا نمیدونم تو واقعیت اینطوریه یا فقط یه خواب بود نمیدونم یهو چرا تصمیم گرفت دیگه تموم کنیم قبول دارم برای من بار ذهنی بالایی بود ولی حرفای اون شبم بدون منظور بود من اصن قصد رابطه عاطفی یا ازدواج باهاش نداشتم ! بنده خدا انگار شوکه شد :/ ولی خب دیگه تموم شد عوضش دیگه  ذهنم مشغول نیست البته فکر کنم اونم کلا منو فراموش کرده !!! جمله آخرش جالب بود 

ادامه مطلب  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی انواع محصولات نسبتا کوچک با هر سایز و ابعادی را بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون را دارد.دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.

ادامه مطلب  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی انواع محصولات نسبتا کوچک با هر سایز و ابعادی را بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون را دارد.دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.

ادامه مطلب  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم  

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی انواع محصولات نسبتا کوچک با هر سایز و ابعادی را بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون را دارد.دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.

ادامه مطلب  

مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم / همه ی زندگی ِ شیر خدا ریخت بهم  

مادری خورد زمین و همه جا ريخت بهمهمه ی زندگی ِ شیر خدا ريخت بهمداغی و تیزی ِ مسمار اذیّت میکردتا که برخاست ز جا عرش خدا ريخت بهمبشکند پای کسی که لگدش سنگین بودتا که زد سلسله ی آل عبا ريخت بهمثلث سادات میان در و دیوار افتادنسل سادات به یک ضربه ی پا ريخت بهمگُر گرفته بدنِ فاطمه ، ای در بس کنوسط شعله ببین زمزمه ها ريخت بهمرویِ او ريخت بهم پهلویِ او ريخت بهمدهنش غرق به خون گشت و صدا ريخت بهمشدتِ ضربه چنان بود که سر خورد به دررویِ آشفته یِ اُمّ النُ

ادامه مطلب  

204  

دو سال از اون تاریخ گذشتهشب خیلی بدی بودخیلی ناراحت بودمنمیدونم چرا مامانم با این قضیه خیلی بد برخورد کرد، خیلی بهتر و راحت تر میتونستن برخورد کننولی انتظار برخورد منطقی از خانواده من یه چیز عجیبهحالا دو سال از اون تاریخ میگذرهدو سال از شب عروسی میگذرهشبی که برای من مثل کابوس گذشت، خیلی بد بود، همش خدا خدا میکردم زود تموم شه، اون شب همش به این فکر میکردم که دو سال دیگه در چنین تاریخی کجام و چه میکنم؟ الان تنهام و تو خونه نشستم، شوشو رفته مام

ادامه مطلب  

204  

دو سال از اون تاریخ گذشتهشب خیلی بدی بودخیلی ناراحت بودمنمیدونم چرا مامانم با این قضیه خیلی بد برخورد کرد، خیلی بهتر و راحت تر میتونستن برخورد کننولی انتظار برخورد منطقی از خانواده من یه چیز عجیبهحالا دو سال از اون تاریخ میگذرهدو سال از شب عروسی میگذرهشبی که برای من مثل کابوس گذشت، خیلی بد بود، همش خدا خدا میکردم زود تموم شه، اون شب همش به این فکر میکردم که دو سال دیگه در چنین تاریخی کجام و چه میکنم؟ الان تنهام و تو خونه نشستم، شوشو رفته مام

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >