عمیق ترین کلمه  

غنی ترین ثروت: خرد است.
بزرگترین فقر: بی عشق زیستن است.
قدرتمندترین سلاح: شکیبایی است.
بهترین امنیت: ایمان است.
موثرترین دارو: لبخند است.
عمیق ترین کلمه: عشق است.به آن ارج بنه.
سمی ترین کلمه: غرور است بشکنش.
دوستانه ترین کلمه: رفاقت است.از آن سوءاستفاده نکن.
رساترین کلمه وفاداری است.سر عهدت بمان.
موقرترین کلمه احترام است.برایش ارزش قایل شو.

ادامه مطلب  

شاید این دفعه واقعاً حق با اونه.  

حالش بدتر ازیناس که با کلمه در کردن بشه بهترش کرد..ولی کلمه در می‌کنه..+کاش خدا به دستیارش بگه: نقشش دیگه تاثیرگذار نیست.. ردش کنین.توضیح:شاید باید جای پی‌نوشت و کلمه‌های بی‌خودِ بالاش برعکس باشه. ولی نیست. اصلا چی سر جاش هست؟ 

ادامه مطلب  

شاید این دفعه واقعاً حق با اونه.  

حالش بدتر ازیناس که با کلمه در کردن بشه بهترش کرد..ولی کلمه در می‌کنه..+کاش خدا به دستیارش بگه: نقشش دیگه تاثیرگذار نیست.. ردش کنین.توضیح:شاید باید جای پی‌نوشت و کلمه‌های بی‌خودِ بالاش برعکس باشه. ولی نیست. اصلا چی سر جاش هست؟ 

ادامه مطلب  

شاید این دفعه واقعاً حق با اونه.  

حالش بدتر ازیناس که با کلمه در کردن بشه بهترش کرد..ولی کلمه در می‌کنه..+کاش خدا به دستیارش بگه: نقشش دیگه تاثیرگذار نیست.. ردش کنین.توضیح:شاید باید جای پی‌نوشت و کلمه‌های بی‌خودِ بالاش برعکس باشه. ولی نیست. اصلا چی سر جاش هست؟ 

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

 

میخوام حرف بزنم....  معني حرف زدنو میفهمی؟! یعنی این فکو تکون بودمواج ها رو کنار هم بزارم و... ولی هیچ کس نی... هیچ کی.... اخ خسته شدم از چرتو پرت های روزانه.  از نوشتن خاطرات میخوام حرف بزنم...سخن بگویمنه تایپ کنم نع مداد به دست کنار هر کلمه یک عالمه خط خطی که از خود کلمه بیشتر معني داره.  .میخوام این فکو تکون بدم. هر چی تو این گلو گیر کرده رو....ولی هر چی زیرو رو میکنم هیچی نمیبینم به کسی بگم آخ که چقدر بده که با کسایی که راحت

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

کارهای جدید، حس‌های خوب  

برای درک عمیق یه سری از کلمه‌ها، لازمه تجربه‌ای به دست بیاری که تو رو دقیقاً شکل اون کلمه بکنه. من بارها تبدیل شده‌م به کلمه‌های مختلف در زبان‌های متفاوت ولی هیچ تجربه‌ای مثل رانندگی کردن تو خیابونای خلوت یوسف‌آباد در حالی که همه جا خیس و سبزه و هر چند ثانیه یه بار، برف‌پاک‌کن قطره‌های بارونو هل میده کنار و ضبط ماشین سرهنگ وزیری «تو ای پری کجایی» می‌خونه، منو excited نمی‌کنه. این حس که چند تن ماشینو خودت داری به حرکت درمی‌اری و نید فور ا

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

معنی اسم آنجلا (Angela)  

معني اسم آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.ریشه نام آنجلا را میتوان به کلمه angel به معني فرشته مربوط دانست.اسم آنجلابه نظر شما چه اسمی در کنار آنجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟نظر شما در مورد نام آنجلا چیست؟در صورت امکان، آیا اسمتان را به آنجلا تغییر میدهید؟

ادامه مطلب  

استقلال، تظاهر و صمیمیت  

با خودم استدلال میکردم:معني یه  کلمه به شخصی که اون کلمه از دهنش خارج شده هم بستگی داره. زیاد می‌بینیم آدمایی که عشقشونو کصافط صدا میکنن! علت اینکه طرف ناراحت نمیشه هم اینه که خودشم تو همون باغه. وقتی یه آدم که به خونسردی معروفه چیزی رو هیجان‌انگیز میدونه یعنی اون چیز آخر هیجان بوده که همچین آدمی رو به ذوق آورده. وقتی میتونی ادعا کنی یه نفرو شناختی که بدونی معني فلان کلمه تو دنیای اون آدم چیه. یا سطح عمیقترش اینکه، از نوع کلماتی که داره است

ادامه مطلب  

 

بعد از اینکه نامزد کردیم یه بار علی یه کلمه عجیب غریب بهم گفت که از خودش درآورده بود. گفتم یعنی چی؟ گفت خودمم دقیق نمیدونم اما هربار اینو بهت گفتم بدون دیگه ته ته علاقه م بهت رو دارم ابراز میکنم و این یه رمز باشه بینمون.خخخخخخخ. اوائل زیاد از این کلمه استفاده میکرد. وقت و بی وقت. منم بهش گفته بودم.دیروز یهو پیام داد و اون کلمه رو نوشته بود.با دیدن اسم رمز همه وجودم لرزید. انگار روزای اول بود.اصلا یادم نمی اومد آخرین بار کی بهم گفته بود. اونقدر که

ادامه مطلب  

یا للعجب  

تیتر رو نوشتم موق.تمیخاستم ی پست موق.ت بزارم ، آیکون سرچ گوشیم تاچ شد ... مو.قت ما کجاست و مو.قت بقیه کجا !خدا ورتون (برداشتن) داره از زمین ای همه کسانی که همش دنبال موق.ت هستین ، هرزه های کثیف !کلمه رو اینجوری نوشتم تا هر بی وجودِ دست به تنبانی که این کلمه رو سرچ میکنه ، به اینجا نرسه!

ادامه مطلب  

یا للعجب  

تیتر رو نوشتم موق.تمیخاستم ی پست موق.ت بزارم ، آیکون سرچ گوشیم تاچ شد ... مو.قت ما کجاست و مو.قت بقیه کجا !خدا ورتون (برداشتن) داره از زمین ای همه کسانی که همش دنبال موق.ت هستین ، هرزه های کثیف !کلمه رو اینجوری نوشتم تا هر بی وجودِ دست به تنبانی که این کلمه رو سرچ میکنه ، به اینجا نرسه!

ادامه مطلب  

یا للعجب  

تیتر رو نوشتم موق.تمیخاستم ی پست موق.ت بزارم ، آیکون سرچ گوشیم تاچ شد ... مو.قت ما کجاست و مو.قت بقیه کجا !خدا ورتون (برداشتن) داره از زمین ای همه کسانی که همش دنبال موق.ت هستین ، هرزه های کثیف !کلمه رو اینجوری نوشتم تا هر بی وجودِ دست به تنبانی که این کلمه رو سرچ میکنه ، به اینجا نرسه!

ادامه مطلب  

یا للعجب  

تیتر رو نوشتم موق.تمیخاستم ی پست موق.ت بزارم ، آیکون سرچ گوشیم تاچ شد ... مو.قت ما کجاست و مو.قت بقیه کجا !خدا ورتون (برداشتن) داره از زمین ای همه کسانی که همش دنبال موق.ت هستین ، هرزه های کثیف !کلمه رو اینجوری نوشتم تا هر بی وجودِ دست به تنبانی که این کلمه رو سرچ میکنه ، به اینجا نرسه!

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

این حرف‌هایی که می‌زنیم  

نمی‌دونم از کی شنیدم که «کلمة» در لغت یعنی جراحت. «کلم» یعنی زخم زد. الآن درست نمی‌دونم که معني حرف زدن رو هم می‌تونیم مستقیم از همین معني لغوی در نظر بگیریم یا نه ولی حتّی اگه این قضیه در حد تشابه سه حرف از دو فعل متفاوت هم باشه، برای من جالب و قابل تأمّله. من به عنوان یک آدم ادبیات‌چی فلسفه‌باف، شاید بیشتر از بقیه‌ی آدم‌های دورم روی کلمه‌ها دقیق می‌شم. وقتی یه نفر باهام حرف می‌زنه، نه‌تنها تمام حواسم به مفهوم پیامیه که می‌خواد بهم انت

ادامه مطلب  

Zör  

هیچ کلمه ای نمیاد تو ذهنم برای گفتن جز چندتا نجوای آه گونه و اشک......بدون هیچ کلمه ای سرمو گرفتم و به دیوار دم سینک روی زمین تکیه دادم و حس کردم توان بلند شدنم ندارم حتی !اگر برای تپش قلب شدید راهکاری میشناسین خوشحال میشم بشنوم

ادامه مطلب  

Zör  

هیچ کلمه ای نمیاد تو ذهنم برای گفتن جز چندتا نجوای آه گونه و اشک......بدون هیچ کلمه ای سرمو گرفتم و به دیوار دم سینک روی زمین تکیه دادم و حس کردم توان بلند شدنم ندارم حتی !اگر برای تپش قلب شدید راهکاری میشناسین خوشحال میشم بشنوم

ادامه مطلب  

Zör  

هیچ کلمه ای نمیاد تو ذهنم برای گفتن جز چندتا نجوای آه گونه و اشک......بدون هیچ کلمه ای سرمو گرفتم و به دیوار دم سینک روی زمین تکیه دادم و حس کردم توان بلند شدنم ندارم حتی !اگر برای تپش قلب شدید راهکاری میشناسین خوشحال میشم بشنوم

ادامه مطلب  

Zör  

هیچ کلمه ای نمیاد تو ذهنم برای گفتن جز چندتا نجوای آه گونه و اشک......بدون هیچ کلمه ای سرمو گرفتم و به دیوار دم سینک روی زمین تکیه دادم و حس کردم توان بلند شدنم ندارم حتی !اگر برای تپش قلب شدید راهکاری میشناسین خوشحال میشم بشنوم

ادامه مطلب  

Zör  

هیچ کلمه ای نمیاد تو ذهنم برای گفتن جز چندتا نجوای آه گونه و اشک......بدون هیچ کلمه ای سرمو گرفتم و به دیوار دم سینک روی زمین تکیه دادم و حس کردم توان بلند شدنم ندارم حتی !اگر برای تپش قلب شدید راهکاری میشناسین خوشحال میشم بشنوم

ادامه مطلب  

 

الشدای       El shaddai   لغت فوق به معنای✨خدای توانا بر همه چیز✨می‌باشد. در کتاب مقدس این کلمه گاهی بصورت اِلشدای ( خدای قادر مطلق ) و گاهی بصورت شَدای ( قادر مطلق ) دیده می‌شود. شَدای از ریشه کلمه شَداد بوده و به معنای فرا قدرت و هلاک کننده می‌باشد. یکی از جنبه های استفاده از کلمه شَدای، نشان دهند قدرت هلاک کننده خداوند بوده است. خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به نام اِلشَدای ظاهر می‌شود و در کتاب ایوب، خداوند بارها خود را به این

ادامه مطلب  

 

الشدای       El shaddai   لغت فوق به معنای✨خدای توانا بر همه چیز✨می‌باشد. در کتاب مقدس این کلمه گاهی بصورت اِلشدای ( خدای قادر مطلق ) و گاهی بصورت شَدای ( قادر مطلق ) دیده می‌شود. شَدای از ریشه کلمه شَداد بوده و به معنای فرا قدرت و هلاک کننده می‌باشد. یکی از جنبه های استفاده از کلمه شَدای، نشان دهند قدرت هلاک کننده خداوند بوده است. خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به نام اِلشَدای ظاهر می‌شود و در کتاب ایوب، خداوند بارها خود را به این

ادامه مطلب  

 

الشدای       El shaddai   لغت فوق به معنای✨خدای توانا بر همه چیز✨می‌باشد. در کتاب مقدس این کلمه گاهی بصورت اِلشدای ( خدای قادر مطلق ) و گاهی بصورت شَدای ( قادر مطلق ) دیده می‌شود. شَدای از ریشه کلمه شَداد بوده و به معنای فرا قدرت و هلاک کننده می‌باشد. یکی از جنبه های استفاده از کلمه شَدای، نشان دهند قدرت هلاک کننده خداوند بوده است. خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به نام اِلشَدای ظاهر می‌شود و در کتاب ایوب، خداوند بارها خود را به این

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >