سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

آیا همه می توانند رتبه ی برتر کنکور شوند؟  

جواب این سوال بصورت انتزاعی "بله" است که در آن صورت هم باید کنکور دیگری برگزار شود اما در حالت عمومی و طبیعی جواب این سوال "خیر" است.
من در تعجبم که چطور این همه موسسه در تلویزیون میگویند که در طرح فلان شرکت کنید تا رتبه ی برتر شوید! مگر امکان دارد که همه ی شرکت کنندگان رتبه ی برتر شوند!؟ فرض کنید همه ی حدوداً یک میلیون دانش آموز کنکوری در یکی از این موسسات شرکت کنند. خیلی واضح است که نمی شود همه شان رتبه ی برتر شوند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آیا همه می توانند رتبه ی برتر کنکور شوند؟  

جواب این سوال بصورت انتزاعی "بله" است که در آن صورت هم باید کنکور دیگری برگزار شود اما در حالت عمومی و طبیعی جواب این سوال "خیر" است.
من در تعجبم که چطور این همه موسسه در تلویزیون میگویند که در طرح فلان شرکت کنید تا رتبه ی برتر شوید! مگر امکان دارد که همه ی شرکت کنندگان رتبه ی برتر شوند!؟ فرض کنید همه ی حدوداً یک میلیون دانش آموز کنکوری در یکی از این موسسات شرکت کنند. خیلی واضح است که نمی شود همه شان رتبه ی برتر شوند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آیا همه می توانند رتبه ی برتر کنکور شوند؟  

جواب این سوال بصورت انتزاعی "بله" است که در آن صورت هم باید کنکور دیگری برگزار شود اما در حالت عمومی و طبیعی جواب این سوال "خیر" است.
من در تعجبم که چطور این همه موسسه در تلویزیون میگویند که در طرح فلان شرکت کنید تا رتبه ی برتر شوید! مگر امکان دارد که همه ی شرکت کنندگان رتبه ی برتر شوند!؟ فرض کنید همه ی حدوداً یک میلیون دانش آموز کنکوری در یکی از این موسسات شرکت کنند. خیلی واضح است که نمی شود همه شان رتبه ی برتر شوند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آیا همه می توانند رتبه ی برتر کنکور شوند؟  

جواب این سوال بصورت انتزاعی "بله" است که در آن صورت هم باید کنکور دیگری برگزار شود اما در حالت عمومی و طبیعی جواب این سوال "خیر" است.
من در تعجبم که چطور این همه موسسه در تلویزیون میگویند که در طرح فلان شرکت کنید تا رتبه ی برتر شوید! مگر امکان دارد که همه ی شرکت کنندگان رتبه ی برتر شوند!؟ فرض کنید همه ی حدوداً یک میلیون دانش آموز کنکوری در یکی از این موسسات شرکت کنند. خیلی واضح است که نمی شود همه شان رتبه ی برتر شوند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)  

کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)
این مجموعه کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها) برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در 105 صفحه و فایلpdf توسط رتبه برتر کشوری در رشته مدیریت بازرگانی در طی چندین سال جمع آوری شده که تمامی منابع موجود در بازار و 10 سال لغات تخصصی آزمون کارشناسی ارشد (84 تا 94) و 4 منبع لاتین مهم را پوشش می دهد باشد قدمی برای موفقیت شما مدیرانادامه مطلب  

18 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا  

سیناپرس: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام
خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه کشور
در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته که "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" با
حضور در این رتبه‌بندی ،در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

18 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا  

سیناپرس: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام
خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه کشور
در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته که "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" با
حضور در این رتبه‌بندی ،در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

18 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا  

سیناپرس: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام
خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه کشور
در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته که "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" با
حضور در این رتبه‌بندی ،در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

18 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا  

سیناپرس: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام
خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه کشور
در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته که "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" با
حضور در این رتبه‌بندی ،در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

18 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا  

سیناپرس: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام
خبر انتشار رتبه‌بندی جهانی تایمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه کشور
در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته که "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل" با
حضور در این رتبه‌بندی ،در صدر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

فهرست جدید دانشگاه‌های برتر دنیا منتشر شد  

به گزارش ایسنا و به نقل از یو.دبلیو نیوز، دانشگاه‌های بریتانیایی برای اولین بار در 14 سال گذشته دو رتبه نخست را در رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی "آموزش عالی تایمز" (Times Higher Education) به خود اختصاص داده‌اند. دانشگاه "آکسفورد" در رتبه بالاتری قرار دارد و دانشگاه "کمبریج" از مقام چهارم به جایگاه دوم صعود کرده است.
به طور کلی، آمریکا همچنان در رتبه بندی دانشگاهها، با داشتن 62 نماینده در 200 دانشگاه برتر دنیا دو برابر بیشتر از انگلیس با 31 نماینده حائز رتبه اس

ادامه مطلب  

کسب رتبه برتر اسانی توسط کتابخانه فیروز تشکری نوجه ده  

2017-07-16یکشنبه
توسط مدیر کل نهاد کتابخانه های استان بیان شد:
کسب رتبه برتر استانی توسط کتابخانه عمومی فیروز تشکری نوجه ده
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی استان همزمان با مراسم افتتاح ساختمان اداره کتابخانه های عمومی استان خدایی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کتابخانه فیروز تشکری نوجه ده یکی از کتابخانه های حائز رتبه در استان در 6ماهه سال95اعلام کرده وافزودند:این کتابخانه در نیمه دوم سال95در دوشاخص عضویت وامانات با رشد چشمگیر

ادامه مطلب  

کسب رتبه برتر اسانی توسط کتابخانه فیروز تشکری نوجه ده  

2017-07-16یکشنبه
توسط مدیر کل نهاد کتابخانه های استان بیان شد:
کسب رتبه برتر استانی توسط کتابخانه عمومی فیروز تشکری نوجه ده
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی استان همزمان با مراسم افتتاح ساختمان اداره کتابخانه های عمومی استان خدایی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کتابخانه فیروز تشکری نوجه ده یکی از کتابخانه های حائز رتبه در استان در 6ماهه سال95اعلام کرده وافزودند:این کتابخانه در نیمه دوم سال95در دوشاخص عضویت وامانات با رشد چشمگیر

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه تهران،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه شیراز،دانشگاه تبریز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه تهران،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه شیراز،دانشگاه تبریز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه تهران،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه شیراز،دانشگاه تبریز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه تهران،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امیرکبیر،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه شیراز،دانشگاه تبریز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن

ادامه مطلب  

کسب رتبه برتر نشریه پژوهش های جغرافیایی_برنامه ریزی  

برای دومین سال متوالی نشریه پژوهش های جغرافیایی_برنامه ریزی رتبه نخست نشریات دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی را کسب کرد:
**************
رتبه برتر در بخش نشریات دانشگاه
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی _ برنامه ریزی.
مدیر مسئول؛ دکتر بهرام ایمانی
سردبیر؛ رضا هاشمی معصوم آباد
*************

ادامه مطلب  

کسب رتبه برتر نشریه پژوهش های جغرافیایی_برنامه ریزی  

برای دومین سال متوالی نشریه پژوهش های جغرافیایی_برنامه ریزی رتبه نخست نشریات دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی را کسب کرد:
**************
رتبه برتر در بخش نشریات دانشگاه
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی _ برنامه ریزی.
مدیر مسئول؛ دکتر بهرام ایمانی
سردبیر؛ رضا هاشمی معصوم آباد
*************

ادامه مطلب  

کارنامه ارشد کامپیوتر 96  

قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد فناوری اطلاعات خیلی راحتتر از اونی هست که فکرش و میکنید، خیلی راحتز از کنکور سراسری لیسانس هستش، با زدن تعداد تست کمی میشه رتبههای خیلی خوبی توی کنکور ارشد کامپیوتر بدست آورد، کارنامه زیر و نگاه کنید می‌فهمید که چی میگم. 
برای دیدن بقیه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 96 روی لینک زیر کلیک کنید 
کارنامه ارشد کامپیوتر 96

ادامه مطلب  

کارنامه ارشد کامپیوتر 96  

قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد فناوری اطلاعات خیلی راحتتر از اونی هست که فکرش و میکنید، خیلی راحتز از کنکور سراسری لیسانس هستش، با زدن تعداد تست کمی میشه رتبههای خیلی خوبی توی کنکور ارشد کامپیوتر بدست آورد، کارنامه زیر و نگاه کنید می‌فهمید که چی میگم. 
برای دیدن بقیه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 96 روی لینک زیر کلیک کنید 
کارنامه ارشد کامپیوتر 96

ادامه مطلب  

کارنامه ارشد کامپیوتر 96  

قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد فناوری اطلاعات خیلی راحتتر از اونی هست که فکرش و میکنید، خیلی راحتز از کنکور سراسری لیسانس هستش، با زدن تعداد تست کمی میشه رتبههای خیلی خوبی توی کنکور ارشد کامپیوتر بدست آورد، کارنامه زیر و نگاه کنید می‌فهمید که چی میگم. 
برای دیدن بقیه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 96 روی لینک زیر کلیک کنید 
کارنامه ارشد کامپیوتر 96

ادامه مطلب  

کارنامه ارشد کامپیوتر 96  

قبولی در کنکور ارشد کامپیوتر و همین طور کنکور ارشد فناوری اطلاعات خیلی راحتتر از اونی هست که فکرش و میکنید، خیلی راحتز از کنکور سراسری لیسانس هستش، با زدن تعداد تست کمی میشه رتبههای خیلی خوبی توی کنکور ارشد کامپیوتر بدست آورد، کارنامه زیر و نگاه کنید می‌فهمید که چی میگم. 
برای دیدن بقیه کارنامه های کنکور ارشد کامپیوتر 96 روی لینک زیر کلیک کنید 
کارنامه ارشد کامپیوتر 96

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

رتبه بندی دانشگاه‌ های ایران در رشته کامپیوتر  

در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه بندی دانشگاه‌های برتر ایران در یک دسته بندی تقریبی بصورت زیر هستند.
دانشگاه شریف و تهران در یک جایگاه قرار دارند
امیرکبیر
علم و صنعت
بهشتی
تربیت مدرس
خواجه نصیر
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی، دانشگاه شیراز
دانشگاه‌های بالا جز دانشگاه‌های خوب و برتر کشور محسوب می‌شوند، البته این رنکینگ کلی است و در گرایش‌های مختلف ممکن است جابه جایی‌هایی در ترتیب قرار گیری این دانشگاه‌ها وجود داشته باشد

ادامه مطلب  

کارنامه نتایج آزمون ارشد منتشر شد  

مشاور عالی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 96 خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگواظهار کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش آزمون ورودی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
کارنامه حاوی اطلاعات لازم شامل رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده از
کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط مذکور تنظیم و از ساعت 8:30 صبح
امروز دوشنبه، 13 شهریور ماه جاری بر روی سایت سازمان

ادامه مطلب  

کارنامه نتایج آزمون ارشد منتشر شد  

مشاور عالی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 96 خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگواظهار کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش آزمون ورودی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
کارنامه حاوی اطلاعات لازم شامل رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده از
کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط مذکور تنظیم و از ساعت 8:30 صبح
امروز دوشنبه، 13 شهریور ماه جاری بر روی سایت سازمان

ادامه مطلب  

کارنامه نتایج آزمون ارشد منتشر شد  

مشاور عالی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 96 خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگواظهار کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش آزمون ورودی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
کارنامه حاوی اطلاعات لازم شامل رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده از
کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط مذکور تنظیم و از ساعت 8:30 صبح
امروز دوشنبه، 13 شهریور ماه جاری بر روی سایت سازمان

ادامه مطلب  

معضلی بزرگ برای شرکت های بیمه در جهان  

معضلی بزرگ برای شرکت های بیمه در جهان
طبق آخرین گزارش منتشر شده، خطرات نوظهور جهانی اکنون برای فعالان صنعت بیمه بسیار نگران کننده هستند.
خشکسالی در حال حاضر بزرگترین تهدیدی است که دارایی ها در جهان را با تهدید مواجه می کند و این موضوع بر بیمه مسئولیت تاثیر فوق العاده ای خواهد گذاشت.طبق بررسی انجام شده توسط “سوئیس ری” یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اتکایی جهان، افزایش مهاجرت ها باعث شده تا جهان با خطرات نوظهوری مواجه شود که این مسئله صنع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1