سعیداباد نمین  

چند روز پیش برای کود پاشی زمین زراعی رفته بودم قبل از برف امده بود به محل خیلی جاها گل شده بود ولی انقدر عاشقانه بود که ادم دلش میخواست 
بااینکه هوا سرد بود همش بیرون باشه هوایی پاک ونگاهی پر از عشق وامید 
همه جا گل بود تراکتور به زورراه میرفت وبا این همه گل وسرما به بینده اجازه
فکر های منفی نمی دادفکر ادم به شکرانه میرفت وخدا راشاکر میشد

ادامه مطلب  

مسیر زندگی  

نمیدونم کجای مسیر زندگی رو اشتباهی رفتم ...
نمیدونم کدامین دوربرگردان رو رد کردم ...
نمیدونم کدامین حق را ناحق کردم ...
به چه کسی ظلم کردم ...
و چکارا که کردم و نکردم وباز نمیدونم ...
ولی حال که اینجام و تو اینحال این حرفامو مینویسم
و از خدا بابت گناهانم طلب مغفرت دارم ...
تا شاید ببخشد مرا 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1