کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

کودک درون  

+این که هرکی یه بچه 5 ساله درونش داره زندگی می کنه، درِش شکی نيست.بعضی وقتا احساس می کنم این بچه می خواد بدنم رو پاره کنه بیاد بیرون هر کاری که دوست داشت بکنه، بپره بالا پایین، تیکه بندازه به این و اون، به دیگران ضرر بزنه و ...اما میشه یاد گرفت کنترل شده به نیازش پاسخ داد بدون اینکه کسی آسیب ببینه، چه خود آدم، چه دیگران.دیشب احساس می کردم کودک درونم واقعا باید بپره بالا پایین، که هیچ ضرری هم نداشت البته.+با خودمون روراست باشیم، به نیازهاش جواب بد

ادامه مطلب  

ما منفوریم؟!  

شاعر می‌فرماید، و چه زیبا هم می‌فرماید که: My life was always shit and I don't think I need this anymore. عصبانی‌نوشت: تا حالا بدجا پریود نشدید که عشق و عاشقی از سرتون بپره! :@ :@ :@ + ترجیح می‌دادم این تمایلات مربوط به خودکشی و دگرکشی علت فلسفی‌تری می‌داشت، که نداشت! ینی خاک ! -_-++ هان؟ مگه پریروزا روز جهانی پریودو تو اینستاگرام گرامی نمی‌داشتید؟ اینم‌ در جهت تنویر افکار! سرویس می‌شیم‌ ما هربار. انقدر این موضوعو مسخره نکنید. عاقایون. :|

ادامه مطلب  

آهنگ امين باني نشد  

آهنگ امين بانی نشددانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد آهنگ , آهنگ جدید , آهنگ جدید امين بانی , امين بانی دانلود آهنگ , دانلود آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید ایرانیدانلود آهنگ جدید امين بانی  برای دانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد کلیک کنیددانلود فول آلبوم امين بانی  

ادامه مطلب  

آهنگ امين باني نشد  

آهنگ امين بانی نشددانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد آهنگ , آهنگ جدید , آهنگ جدید امين بانی , امين بانی دانلود آهنگ , دانلود آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید ایرانیدانلود آهنگ جدید امين بانی  برای دانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد کلیک کنیددانلود فول آلبوم امين بانی  

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جديد امين باني بنام نشد  

آهنگ امين بانی نشددانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد آهنگ , آهنگ جدید , آهنگ جدید امين بانی , امين بانی دانلود آهنگ , دانلود آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید ایرانیدانلود آهنگ جدید امين بانی  برای دانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد کلیک کنیددانلود فول آلبوم امين بانی  

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جديد امين باني بنام نشد  

آهنگ امين بانی نشددانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد آهنگ , آهنگ جدید , آهنگ جدید امين بانی , امين بانی دانلود آهنگ , دانلود آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید ایرانیدانلود آهنگ جدید امين بانی  برای دانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد کلیک کنیددانلود فول آلبوم امين بانی  

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جديد امين باني بنام نشد  

آهنگ امين بانی نشددانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد آهنگ , آهنگ جدید , آهنگ جدید امين بانی , امين بانی دانلود آهنگ , دانلود آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید ایرانیدانلود آهنگ جدید امين بانی  برای دانلود آهنگ جدید امين بانی بنام نشد کلیک کنیددانلود فول آلبوم امين بانی  

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

697 - تفاوت فرهنگی  

 بارها فیلمهایی تو فضای مجازی پخش شده که مثلا یه آقایی با دوست دخترش بوده و خانمش سر رسیده و دعوا و گیس و گیس کشی . دوتا فیلم در این مورد دیدم یکیش جالب بود که خانمه بجای اینکه به شوهرش بپره که این کیه پرید به سر و کله دوست دختره . دومیش هم این بود که دوست دختره شاکی شده بود و به مرده میگفت تو چرا به من هیچی نگفتی ؟!!!حالا مساله این نيست ، اتفاقی داشتم یه تیکه از یه سریال کانادایی رو میدیدم . خانمه نمیدونم چرا تو مزرعه زندگی میکرد و شوهره توی شهر .

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید امین و امید گریه مستی  

دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی رمیکس Remix,تکست آهنگ امين و امید گریه مستی,کد آهنگ پیشواز همراه اول امين و امید گریه مستی,سایت موزیک,دانلود ترانه امين و امید گریه مستی,کد آهنگ پیشواز امين و امید گریه مستی,دانلود موزیک ویدیو امين و امید گریه مستی,تکست موزیک امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ جدید,کد آهنگ پیشواز ایرانسل امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی کیفیت عالی,دانلود آهنگ جدید امين و ا

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید امین و امید گریه مستی  

دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی رمیکس Remix,تکست آهنگ امين و امید گریه مستی,کد آهنگ پیشواز همراه اول امين و امید گریه مستی,سایت موزیک,دانلود ترانه امين و امید گریه مستی,کد آهنگ پیشواز امين و امید گریه مستی,دانلود موزیک ویدیو امين و امید گریه مستی,تکست موزیک امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ جدید,کد آهنگ پیشواز ایرانسل امين و امید گریه مستی,دانلود آهنگ امين و امید گریه مستی کیفیت عالی,دانلود آهنگ جدید امين و ا

ادامه مطلب  

روز مبادا...  

وقتی تو نيستی نه هست‌های ما چونان که بایدند نه بایدها..مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم: باشد برای روز مبادا! اما در صفحه‌های تقویم روزی به نام روز مبادا نيست آن روز هر چه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درست مثل همین روزهای ماست اما کسی چه می‌داند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد!وقتی تو نيستی نه هست‌های ما چونانکه بایدند نه بایدها.. هر روز بی تو روز مباداست!قی

ادامه مطلب  

روز مبادا...  

وقتی تو نيستی نه هست‌های ما چونان که بایدند نه بایدها..مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم: باشد برای روز مبادا! اما در صفحه‌های تقویم روزی به نام روز مبادا نيست آن روز هر چه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درست مثل همین روزهای ماست اما کسی چه می‌داند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد!وقتی تو نيستی نه هست‌های ما چونانکه بایدند نه بایدها.. هر روز بی تو روز مباداست!قی

ادامه مطلب  

مدل استراحتی  

مدل استراحتی من بیشتر اینجوریه که میخوام دور و برم آروم و ساکت باشه :)) یعنی مثلا اگر یک روز پر کار داشتم بعدش قدم زدن توی شلوغ‌ترین خیابون یا پارک شهر یا رفتن به یک مهمونی شلوغ یا کلا بودن با جمع زیادی از آدما انرژیم رو بهم برنمیگردونه، بلکه بیشتر خسته‌ام میکنه ؛ )) من دوست دارم بعداز کلی کار برگردم و یک گوشه دنج لم بدم، فکرم رو رها کنمممممم هرقدر که دوست داره بدوئه و بالا پایین بپره و بعدش بیاد آروم بشینه کنار خودم :) این و چند وقت پیش نوشتم

ادامه مطلب  

مدل استراحتی  

مدل استراحتی من بیشتر اینجوریه که میخوام دور و برم آروم و ساکت باشه :)) یعنی مثلا اگر یک روز پر کار داشتم بعدش قدم زدن توی شلوغ‌ترین خیابون یا پارک شهر یا رفتن به یک مهمونی شلوغ یا کلا بودن با جمع زیادی از آدما انرژیم رو بهم برنمیگردونه، بلکه بیشتر خسته‌ام میکنه ؛ )) من دوست دارم بعداز کلی کار برگردم و یک گوشه دنج لم بدم، فکرم رو رها کنمممممم هرقدر که دوست داره بدوئه و بالا پایین بپره و بعدش بیاد آروم بشینه کنار خودم :) این و چند وقت پیش نوشتم

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ افسونگری ای افسانه من  

دانلود آهنگ افسونگری ای افسانه من,دانلود آهنگ امين الله رشیدی افسونگر,دانلود آهنگ های امين الله رشیدی,دانلود آهنگ دختر شیرازی از امين الله رشیدی,دانلود آلبوم دلم تنگ است امين الله رشیدی,عطر گیسو امين الله رشیدی,دانلود آهنگ افسانه از امين الله رشیدی,دانلود فول آلبوم امين الله رشیدی,دانلود آهنگ شیدای زمانه منم[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ افسونگری ای افسانه من  

دانلود آهنگ افسونگری ای افسانه من,دانلود آهنگ امين الله رشیدی افسونگر,دانلود آهنگ های امين الله رشیدی,دانلود آهنگ دختر شیرازی از امين الله رشیدی,دانلود آلبوم دلم تنگ است امين الله رشیدی,عطر گیسو امين الله رشیدی,دانلود آهنگ افسانه از امين الله رشیدی,دانلود فول آلبوم امين الله رشیدی,دانلود آهنگ شیدای زمانه منم[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ افسونگر  

دانلود اهنگ افسونگر,دانلود اهنگ افسونگر بنیامين,متن آهنگ افسونگر امين الله رشیدی,دانلود آهنگ امين الله رشیدی افسانه,دانلود آلبوم عطر گیسو امين الله رشیدی,دانلود آهنگ امين الله رشیدی رسوای جهانم,دانلود آهنگ افسونگر از شیلا,آهنگ امين الله رشیدی سپیده,دانلود آلبوم دلم تنگ است امين الله رشیدی,,[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ افسونگر  

دانلود اهنگ افسونگر,دانلود اهنگ افسونگر بنیامين,متن آهنگ افسونگر امين الله رشیدی,دانلود آهنگ امين الله رشیدی افسانه,دانلود آلبوم عطر گیسو امين الله رشیدی,دانلود آهنگ امين الله رشیدی رسوای جهانم,دانلود آهنگ افسونگر از شیلا,آهنگ امين الله رشیدی سپیده,دانلود آلبوم دلم تنگ است امين الله رشیدی,,[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

آموزش ترمیم بوت y600-u20  

آموزش ترمیم بوت y600-u20

برای اولین بار در دنیای جی اس ام ترمیم بوت y600-u20 شاید برای شما هم پیش اومده باشه که این مدل رو فلش کنید و بوتش بپره.اصلا جای نگرانی نيست نیازی به هیچ باکسی ندارید کافیه طبق آموزش پیش برید آموزش در لینک دانلود موجود می باشد جهت دریافت کد تخفیف به کانال ما بپیوندید و با ادمین در ارتباط باشید فروشگاه مارا در تلگرام دنبال کنید و بصورت دائمی از کد تخفیف بهره مند شوید https://telegram.me/joinchat/Cl-TIj5S3dnukTPyPsQyxA ...
در

ادامه مطلب  

آموزش ترمیم بوت g610-u20  

آموزش ترمیم بوت g610-u20

برای اولین بار در دنیای جی اس ام ترمیم بوت g610-u20 شاید برای شما هم پیش اومده باشه که این مدل رو فلش کنید و بوتش بپره.اصلا جای نگرانی نيست نیازی به هیچ باکسی ندارید کافیه طبق آموزش پیش برید آموزش در لینک دانلود موجود می باشد جهت دریافت کد تخفیف به کانال ما بپیوندید و با ادمین در ارتباط باشید فروشگاه مارا در تلگرام دنبال کنید و بصورت دائمی از کد تخفیف بهره مند شوید https://telegram.me/joinchat/Cl-TIj5S3dnukTPyPsQyxA ...
دریافت

ادامه مطلب  

آموزش ترمیم بوت g610-u20  

آموزش ترمیم بوت g610-u20

برای اولین بار در دنیای جی اس ام ترمیم بوت g610-u20 شاید برای شما هم پیش اومده باشه که این مدل رو فلش کنید و بوتش بپره.اصلا جای نگرانی نيست نیازی به هیچ باکسی ندارید کافیه طبق آموزش پیش برید آموزش در لینک دانلود موجود می باشد جهت دریافت کد تخفیف به کانال ما بپیوندید و با ادمین در ارتباط باشید فروشگاه مارا در تلگرام دنبال کنید و بصورت دائمی از کد تخفیف بهره مند شوید https://telegram.me/joinchat/Cl-TIj5S3dnukTPyPsQyxA ...
دریافت

ادامه مطلب  

آموزش ترمیم بوت y600-u20  

آموزش ترمیم بوت y600-u20

برای اولین بار در دنیای جی اس ام ترمیم بوت y600-u20 شاید برای شما هم پیش اومده باشه که این مدل رو فلش کنید و بوتش بپره.اصلا جای نگرانی نيست نیازی به هیچ باکسی ندارید کافیه طبق آموزش پیش برید آموزش در لینک دانلود موجود می باشد جهت دریافت کد تخفیف به کانال ما بپیوندید و با ادمین در ارتباط باشید فروشگاه مارا در تلگرام دنبال کنید و بصورت دائمی از کد تخفیف بهره مند شوید https://telegram.me/joinchat/Cl-TIj5S3dnukTPyPsQyxA ...
در

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  

زندگي  

مثلِ مرغی در قفس،افتاده ام در زندگینيست راهی پیشِ رویم جُز اَدای بندگی رویِ شادان،حالِ خوش،در روزگارم مُرده استخسته از تکرارِ بی پایانِ این شرمندگی هرچه برمَن میرود از ضعف،ناشی میشوددر درونم نيست آهی،غیرِ این بازندگی آه و حسرت،درد و شیون،لیک دیگر راه،نيستخسته شد حتی خدا از این همه بخشندگی عاقبت باید که روحم آسِمان را طی کندور نه من ماندم و یک دنیا پر از درماندگی فاطمه حسینی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >