خواب امام زمان...  

شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟استاد: شب یک غذای شور بخور،آب نخور و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد: استاد دیشب دائم خواب آب میدیدم!‏ خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول...![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

خواب امام زمان...  

شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟استاد: شب یک غذای شور بخور،آب نخور و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد: استاد دیشب دائم خواب آب میدیدم!‏ خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول...![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت
آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم
رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر
معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام
خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت
آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم
رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر
معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام
خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت
آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم
رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر
معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام
خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت
آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم
رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر
معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام
خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

احاديث درباره طمع  

1) امام سجاد(ع) فرمودند: تمامی خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است.2) امام علی(ع) فرمودند: طمع ورزی، بردگی همیشگی است.3) امام علی(ع) فرمودند: قربانگاه عقل ها غالبا در پرتو طمع ها است.4) امام علی(ع) فرمودند: ذلیل ترین مردم ، کسی است که طمعکار، حریص و وسوسه گر باشد.5) امام علی(ع) فرمودند: طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلند همتی است. منابعجهادالنفسنهج البلاغهمحاضراتغررالحکم

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

عشق حافظ به امام زمان ونکته شناسي استاد شجريان  

حافظ غزل سرا وعارف بی نظیر تاریخ ما در شعر خود بسیار به امام زمان توجه دارد وبا صراحت واستعاره درباره ایشان شعر عاشقانه می سراید وعنوان شاه در بسیاری از ابیات حافظ اشاره به آن امام عزیز دارد از جمله حافظ در غزل ذیل البته با زبان راز واشارت شاعرانه به شیدایی خود وطلب صحبت  آن امام اشاره می کند در همه دیر مغان نیست چو من شیداییخرقه جایی گرو باده و دفتر جاییدل که آیینه شاهیست غباری دارداز خدا می‌طلبم صحبت روشن راییکرده‌ام توبه به د

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

دانلود سی و سه دکلمه درباره دهه فجر.  

فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر - دانلود از فروشگاه فایل فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر نمونه ای از فایلهای دانلود سی و سه دکلمه درباره دهه فجر.. - دانلود رایگان سی و سه دکلمه درباره دهه فجر مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهیفایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر. - دانلود از فروشگاه فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر. نمونه ای از فایل

ادامه مطلب  

دانلود سی و سه دکلمه درباره دهه فجر.  

فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر - دانلود از فروشگاه فایل فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر نمونه ای از فایلهای دانلود سی و سه دکلمه درباره دهه فجر.. - دانلود رایگان سی و سه دکلمه درباره دهه فجر مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهیفایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر. - دانلود از فروشگاه فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان فایل سی و سه دکلمه درباره دهه فجر. نمونه ای از فایل

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد نمازی  

تحقیق درباره استاد نمازی
تحقیق درباره استاد نمازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   درباره دکتر محمد نمازی استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز خلاصه وضعیت علمی و پژوهشی و اجرائی دکتر محمد نمازی استاد حسابداری (Professor of Accounting) دانشگاه شیراز دکتر محمد نمازی در شیراز متولد گردیده و پس از اخذ دیپلم ریاضی در شیراز و لیسانس (B.A) بانکداری از تهران موفق به کسب مدرک فوق‌لیسانس (

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد نمازی  

تحقیق درباره استاد نمازی
تحقیق درباره استاد نمازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   درباره دکتر محمد نمازی استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز خلاصه وضعیت علمی و پژوهشی و اجرائی دکتر محمد نمازی استاد حسابداری (Professor of Accounting) دانشگاه شیراز دکتر محمد نمازی در شیراز متولد گردیده و پس از اخذ دیپلم ریاضی در شیراز و لیسانس (B.A) بانکداری از تهران موفق به کسب مدرک فوق‌لیسانس (

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد نمازی  

تحقیق درباره استاد نمازی
تحقیق درباره استاد نمازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   درباره دکتر محمد نمازی استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز خلاصه وضعیت علمی و پژوهشی و اجرائی دکتر محمد نمازی استاد حسابداری (Professor of Accounting) دانشگاه شیراز دکتر محمد نمازی در شیراز متولد گردیده و پس از اخذ دیپلم ریاضی در شیراز و لیسانس (B.A) بانکداری از تهران موفق به کسب مدرک فوق‌لیسانس (

ادامه مطلب  

مشهد|ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری
تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   استاد شهید آیت الله مطهری استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن دوازده سا

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری
تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   استاد شهید آیت الله مطهری استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن دوازده سا

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری  

تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری
تحقیق درباره استاد شهید آیت الله مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   استاد شهید آیت الله مطهری استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن دوازده سا

ادامه مطلب  

مشهد|ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

مشهد|ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

مشهد|ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

مشهد|ساعت ۱۵ یکم فروردین ۹۷؛ سخنرانی نوروزی امام خامنه‌ای در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی  

تولیت آستان قدس رضوی(ع) از مردم برای حضور باشکوه در سخنراني نوروزی مقام معظم رهبری در حرم رضوی دعوت به‌عمل آورد و گفت:‌ مراسم باشکوه سخنراني رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه یکم فروردین‌ماه ۹۷ در رواق امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد مطهری  

تحقیق درباره استاد مطهری
تحقیق درباره استاد مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15     دوران کودکی و نوجوانی او در فریمان واقع در ۷۵ کیلومتری شهر مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می‌گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می‌پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می&

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد مطهری  

تحقیق درباره استاد مطهری
تحقیق درباره استاد مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15     دوران کودکی و نوجوانی او در فریمان واقع در ۷۵ کیلومتری شهر مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می‌گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می‌پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می&

ادامه مطلب  

تحقیق درباره استاد مطهری  

تحقیق درباره استاد مطهری
تحقیق درباره استاد مطهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15     دوران کودکی و نوجوانی او در فریمان واقع در ۷۵ کیلومتری شهر مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می‌گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می‌پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می&

ادامه مطلب  

به بهانه درگذشت خاص‌ترین دانشمند جهان: تاریخچه هاوکینگ  

صبح امروز، خبر درگذشت «استیون هاوکینگ»، استاد دانشگاه کمبریج و یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های علمی جهان منتشر شد. اما هاوکینگ چه دستاوردهای علمی قابل‌توجهی داشت که او را چنین مشهور کرده بود؟لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

شاخص رويت امام زمان عج  

از کج فهمی وهابیون ، استدلال به حرف هایی سخیف و کم عمقبرای تضعیف مذهب تشیع است.یکی از شبهات آنها عیله شیعه این است که شیعیان معتقدند ؛ هرکسی امام زمان عج را ببیند،دلیل برای عدالت و تقوای بالای اوست . در حالی که چرا این حرف رادرباره اصحاب پیامبر اسلام نمی گویند ؟ پس کسانی که پیامبر اسلامرا دیدند باید از عدالت بالایی بر خوردار باشند؟جواب این شبهه این است ؛ شیعه هر کسی  که امام زمان عج یا هر کدام ازائمه علیم السلام را در حال و شرایط  عادی

ادامه مطلب  

خامنه اي .نفهميدن زمان، حجاب غرب  

چند روز پیش خامنه ای سخنراني داشت و میگفت سطح حجاب و پوشش زنان و مردان در غرب بخاطر ترویج شهوت است همه میدانند که در عرف انها این سطح حجاب منظور لذت بردن نیست این اخوند احمق تاریخ سطح حجاب را درست مطالعه نکرده است و خود را به نفهمی میزند در کشور ما چادریهای زیادی هستند که فسادشان زیادتر است در این کشور ما زنا زیاد است ولی بیشتریها بخاطر ابرو چیزی نمیگویند خیلیها هم خوششان می اید ، یکی از احادیث ما جابجا شدن جای زن و مرد است سطح پوشش زنان جای سط

ادامه مطلب  

خامنه اي .نفهميدن زمان، حجاب غرب  

چند روز پیش خامنه ای سخنراني داشت و میگفت سطح حجاب و پوشش زنان و مردان در غرب بخاطر ترویج شهوت است همه میدانند که در عرف انها این سطح حجاب منظور لذت بردن نیست این اخوند احمق تاریخ سطح حجاب را درست مطالعه نکرده است و خود را به نفهمی میزند در کشور ما چادریهای زیادی هستند که فسادشان زیادتر است در این کشور ما زنا زیاد است ولی بیشتریها بخاطر ابرو چیزی نمیگویند خیلیها هم خوششان می اید ، یکی از احادیث ما جابجا شدن جای زن و مرد است سطح پوشش زنان جای سط

ادامه مطلب  

خامنه اي .نفهميدن زمان، حجاب غرب  

چند روز پیش خامنه ای سخنراني داشت و میگفت سطح حجاب و پوشش زنان و مردان در غرب بخاطر ترویج شهوت است همه میدانند که در عرف انها این سطح حجاب منظور لذت بردن نیست این اخوند احمق تاریخ سطح حجاب را درست مطالعه نکرده است و خود را به نفهمی میزند در کشور ما چادریهای زیادی هستند که فسادشان زیادتر است در این کشور ما زنا زیاد است ولی بیشتریها بخاطر ابرو چیزی نمیگویند خیلیها هم خوششان می اید ، یکی از احادیث ما جابجا شدن جای زن و مرد است سطح پوشش زنان جای سط

ادامه مطلب  

خامنه اي .نفهميدن زمان، حجاب غرب  

چند روز پیش خامنه ای سخنراني داشت و میگفت سطح حجاب و پوشش زنان و مردان در غرب بخاطر ترویج شهوت است همه میدانند که در عرف انها این سطح حجاب منظور لذت بردن نیست این اخوند احمق تاریخ سطح حجاب را درست مطالعه نکرده است و خود را به نفهمی میزند در کشور ما چادریهای زیادی هستند که فسادشان زیادتر است در این کشور ما زنا زیاد است ولی بیشتریها بخاطر ابرو چیزی نمیگویند خیلیها هم خوششان می اید ، یکی از احادیث ما جابجا شدن جای زن و مرد است سطح پوشش زنان جای سط

ادامه مطلب  

خامنه اي .نفهميدن زمان، حجاب غرب  

چند روز پیش خامنه ای سخنراني داشت و میگفت سطح حجاب و پوشش زنان و مردان در غرب بخاطر ترویج شهوت است همه میدانند که در عرف انها این سطح حجاب منظور لذت بردن نیست این اخوند احمق تاریخ سطح حجاب را درست مطالعه نکرده است و خود را به نفهمی میزند در کشور ما چادریهای زیادی هستند که فسادشان زیادتر است در این کشور ما زنا زیاد است ولی بیشتریها بخاطر ابرو چیزی نمیگویند خیلیها هم خوششان می اید ، یکی از احادیث ما جابجا شدن جای زن و مرد است سطح پوشش زنان جای سط

ادامه مطلب  

مقاله درباره حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی  

مقاله درباره حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی
مقاله درباره حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:20 فهرست مطالب عنوان                                                       &n

ادامه مطلب  

بند کفش  

امام صادق(ع) با بعضی از اصحاب برای تسلیت به خانه ی یکی از خویشاوندان می رفتند، در بین راه بند کفش امام صادق(ع) پاره شد، به طوری که کفش به پا نمی شد. امام کفش را به دست گرفته و پای برهنه به راه افتاد.ابن ابی یعفور که از بزرگان صحابه ی آن حضرت بود فورا کفش خویش را از پا درآورد، بند کفش را باز، و دست خود را دراز کرد به طرف امام، تا آن بند را بدهد به امام تا امام با کفش برود و خودشبا پای برهنه راه را طی کند.امام با حالت خشمناک روی خویش را از عبدالله برگرد

ادامه مطلب  

بند کفش  

امام صادق(ع) با بعضی از اصحاب برای تسلیت به خانه ی یکی از خویشاوندان می رفتند، در بین راه بند کفش امام صادق(ع) پاره شد، به طوری که کفش به پا نمی شد. امام کفش را به دست گرفته و پای برهنه به راه افتاد.ابن ابی یعفور که از بزرگان صحابه ی آن حضرت بود فورا کفش خویش را از پا درآورد، بند کفش را باز، و دست خود را دراز کرد به طرف امام، تا آن بند را بدهد به امام تا امام با کفش برود و خودشبا پای برهنه راه را طی کند.امام با حالت خشمناک روی خویش را از عبدالله برگرد

ادامه مطلب  

قضاوت امام علي(ع) درباره دو مادر و يک فرزند  

در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع می کردند و هر کدام او را فرزند خود می خواند. نزاع به نزد عمر بردند. عمر نتوانست مشکلشان را حل کند از این رو دست به دامان امیرالمومنین(ع) گردید. امیر المومنین(ع) ابتدا آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و نصیحت فرمود ولیکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره خود ادامه می دادند.امام علی(ع) چون چنین دید، دستور داد اره ای بیاورند. در این موقع آن دو زن گفتند: یا امیر المومنین(ع) می خواهی با این اره چه کنی؟امام ع

ادامه مطلب  

قضاوت امام علي(ع) درباره دو مادر و يک فرزند  

در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع می کردند و هر کدام او را فرزند خود می خواند. نزاع به نزد عمر بردند. عمر نتوانست مشکلشان را حل کند از این رو دست به دامان امیرالمومنین(ع) گردید. امیر المومنین(ع) ابتدا آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و نصیحت فرمود ولیکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره خود ادامه می دادند.امام علی(ع) چون چنین دید، دستور داد اره ای بیاورند. در این موقع آن دو زن گفتند: یا امیر المومنین(ع) می خواهی با این اره چه کنی؟امام ع

ادامه مطلب  

ساعت هاي هم زمان پخش  

مدتی است که برام سئوال شده که چرا سخنراني های مذهبی که صبح ها از شبکه های دو، سه و قرآن پخش می شه، همزمان با هم روی آنتن می ره. جالب اینجاست که در بعضی روزها سخنران ها هم بعضا در دو شبکه یکی هستند و یا گاهی همه سخنران ها متبحر و شناخته شده و گاهی همه ناشناس و کم تجربه اند.گویا اصلا هماهنگی لازم درباره پخش این برنامه انجام نمیشه و مشخص نیست که چرا اینگونه سخنراني ها در زمان هایی مثل ساعت6 تا 6:15 صبح پخش میشه که خیلی ها در حال آماده شدن برای رفتن به س

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعین،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معین ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معین در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معین عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معین TANIN SEDAYE ESHGH OSTAD MOEIN

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >