فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

فرهنگ دو خانواده در ازدواج  

این روزها به خاطر نزدیک شدن ماه محرم، به عروسی‌های مختلف دعوت می‌شویم. ما هنوز خانواده‌ای سنتی با روابط گسترده و رسوم متنوع فامیلی هستیم. چیزی که در بیشتر عروسی‌های جدیدتر، توجهم را جلب کرده و سوالاتی در ذهنم پدید آورده است، اختلاف فرهنگی آشکار خانواده‌های عروس و داماد است. حدود بیست سال قبل، خانواده‌هایی که می‌شناسم زیر بار چنین ازدواج‌هایی نمی‌رفتند. شاید حتی دختر یا پسر هم خواستار وصلت با چنین خانواده‌ای نمی‌شدند.
اما به مرور مو

ادامه مطلب  

منطقه 19 : بازدید از خانواده ی معلول در محله رسالت  

اداره ی سلامت منطقه 19 از بازدید خانواده معلول در محله ی رسالت خبر داد به گزارش روابط عمومی منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر اداره ی سلامت ، به جهت تکریم و اهدای سبد کالا به خانواده ها ی معلول ، محله ی رسالت از این خانواده ها عیادت شد .

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ابد و یک روز لینک مستقیم  

دانلود فیلم ابد و یک روز با لینک مستقیم
دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت عالی
نام فیلم : ابد و یک روز
انتشار کننده: باغ فیلم
ژانر: اجتمای
تواید کشور : ایران
سال تولید: 1394
کارگردان: سعید روستایی
تهیه کننده:سعید ملکانی
بازیگران:پیمان معادی / نوید محمدزاده / پریناز ایزدیار /شبنم مقدمی / مهدی قربانی / ریما رامین فر / معصومه رحمانی
خلاصه داستان :روایت خانواده‌ای است که درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، تهی‌دستی، بیکاری و، از همه مهم‌تر، روابط عاط

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ابد و یک روز لینک مستقیم  

دانلود فیلم ابد و یک روز با لینک مستقیم
دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت عالی
نام فیلم : ابد و یک روز
انتشار کننده: باغ فیلم
ژانر: اجتمای
تواید کشور : ایران
سال تولید: 1394
کارگردان: سعید روستایی
تهیه کننده:سعید ملکانی
بازیگران:پیمان معادی / نوید محمدزاده / پریناز ایزدیار /شبنم مقدمی / مهدی قربانی / ریما رامین فر / معصومه رحمانی
خلاصه داستان :روایت خانواده‌ای است که درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، تهی‌دستی، بیکاری و، از همه مهم‌تر، روابط عاط

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ابد و یک روز لینک مستقیم  

دانلود فیلم ابد و یک روز با لینک مستقیم
دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت عالی
نام فیلم : ابد و یک روز
انتشار کننده: باغ فیلم
ژانر: اجتمای
تواید کشور : ایران
سال تولید: 1394
کارگردان: سعید روستایی
تهیه کننده:سعید ملکانی
بازیگران:پیمان معادی / نوید محمدزاده / پریناز ایزدیار /شبنم مقدمی / مهدی قربانی / ریما رامین فر / معصومه رحمانی
خلاصه داستان :روایت خانواده‌ای است که درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، تهی‌دستی، بیکاری و، از همه مهم‌تر، روابط عاط

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ابد و یک روز لینک مستقیم  

دانلود فیلم ابد و یک روز با لینک مستقیم
دانلود فیلم ابد و یک روز با کیفیت عالی
نام فیلم : ابد و یک روز
انتشار کننده: باغ فیلم
ژانر: اجتمای
تواید کشور : ایران
سال تولید: 1394
کارگردان: سعید روستایی
تهیه کننده:سعید ملکانی
بازیگران:پیمان معادی / نوید محمدزاده / پریناز ایزدیار /شبنم مقدمی / مهدی قربانی / ریما رامین فر / معصومه رحمانی
خلاصه داستان :روایت خانواده‌ای است که درگیر مشکلات مختلفی همچون اعتیاد، تهی‌دستی، بیکاری و، از همه مهم‌تر، روابط عاط

ادامه مطلب  

منطقه 19 : بازدید از خانواده ی معلول در محله ی شکوفه ی شمالی  

اداره ی سلامت منطقه 19 از دیدار با خانواده ی معلول در محله ی شکوفه ی شمالی خبر داد :  به گزارش روابط عمومی منطقه ی 19 به نقل از داداش زاده ، معلولین به عنوان بخش غیرقابل انکار در جامعه ی امروز هستند که نیازهای مختص به خود را دارند ، شناخت این نیازها و تلاش در جهت رفع آن از یک سو و دلجویی و تکریم از خانواده های آنان که بار سنگینی از نگهداری آن ها را به دوش می کشند از سوی دیگر ، ضرورت توجه به ایشان را برجسته می نماید ؛ در این راستا ، خانه ی سلامت شکوفه

ادامه مطلب  

خانواده های متعهد  

 افراد دور اندیش و متعهد به خانواده باید در روزهای خوش زندگی به فکر روزهای سخت آینده باشد. بیمه عمر پس اندازی است که بهترین مزایا را برای شما فراهم می آورد. شما در هر سن و سالی که هستید و به هر شغلی مشغول می باشید ضرورت ایجاب می نماید که در مورد بیمه عمر اطلاعات لازم را داشته باشید و به موقع یکی از انواع آن را به عنوان تامین برای خود و خانواده انتخاب نمائید. شما هر قدر در این مورد بیشتر بدانید زندگی آینده خود و اعضاء خانواده را بهتر و روشن تر م

ادامه مطلب  

خانواده های متعهد  

 افراد دور اندیش و متعهد به خانواده باید در روزهای خوش زندگی به فکر روزهای سخت آینده باشد. بیمه عمر پس اندازی است که بهترین مزایا را برای شما فراهم می آورد. شما در هر سن و سالی که هستید و به هر شغلی مشغول می باشید ضرورت ایجاب می نماید که در مورد بیمه عمر اطلاعات لازم را داشته باشید و به موقع یکی از انواع آن را به عنوان تامین برای خود و خانواده انتخاب نمائید. شما هر قدر در این مورد بیشتر بدانید زندگی آینده خود و اعضاء خانواده را بهتر و روشن تر م

ادامه مطلب  

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن  

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این

ادامه مطلب  

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن  

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این

ادامه مطلب  

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن  

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این

ادامه مطلب  

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن  

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این

ادامه مطلب  

تمهیدات و شیوه پخش تلویزیونی مسابقات سراسری قرآن  

محمدحسین محمدزاده، رئیس شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به تدارکات این شبکه تلویزیونی برای مسابقات سراسری قرآن، گفت: چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مانند سال گذشته که تدارک ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم، امسال نیز تدارک ویژه‌ای برای انعکاس آن در نظر گرفته‌ایم و این رقابت‌ها به صورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما به روی آنتن می‌رود.وی با اشاره به اینکه رویکرد ما این است که صرفاً انعکاس‌دهنده یک رویداد و مراسم نباشیم، افزود: ما به این

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

اسراییل یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند  

                  سربازان رژیم صهیونیستی یک خانواده فلسطینی را پس از نیم قرن از خانه‌اشان در بیت‌المقدس بیرون راند. 
به گزارش مصاف،
طبق قوانین داخلی اسراییل اگر یک خانواده یهودی مدعی شود پیش از سال ۱۹۴۸-
تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی- در یک خانه در بیت‌المقدس زندگی می‌کرده
می‌تواند شکایت کرده و خانواده فلسطینی را از آن بیرون کند. این اتفاق ب

ادامه مطلب  

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد  

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد

فهرست: خانواده اهمیت و لزوم مشاوره خانواده موضوعات قابل طرح در مشاوره خانواده بررسی اختلافات خانواده و ارائه راهکارهای مناسب مشکلات روحی اعضاء خانواده وضعیت فعلی مشاوره خانواده

ادامه مطلب  

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد  

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد

525 دانلود تحقیق: آشنایی با مشاورة خانواده و اهمیت و وضعیت آن در ایران و بررسی اختلافات و مشکلات خانواده 12 صفحه فایل ورد

فهرست: خانواده اهمیت و لزوم مشاوره خانواده موضوعات قابل طرح در مشاوره خانواده بررسی اختلافات خانواده و ارائه راهکارهای مناسب مشکلات روحی اعضاء خانواده وضعیت فعلی مشاوره خانواده

ادامه مطلب  

منطقه 19 : بازدید از توانایابان منطقه  

اداره ی سلامت منطقه 19 از بازدید از توان یابان منطقه خبر داد :به گزارش روابط عمومی منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر اداره ی سلامت ، به جهت تکریم و اهدای سبد کالا به  خانواده ها ی معلول ،  محله ی دولتخواه جنوبی از این خانواده ها عیادت شد .    

ادامه مطلب  

معایب و مضرات دیدارهای خارج از خانه بعد از خواستگاری رسمی  

سلام خانواده برتری ها
دوستان یه سوال دو بخشی داشتم:
۱-بنظرتون اشکال داره پسر/ دختر بعد از جلسه اول خواستگاری حالا یا به درخواست خانواده پسر / دختر یا به خواست خودشون و با اجازه خانواده ها بیرون از برنامه و جلسه رسمی، جلسات غیر رسمی با پدر و مادر و خانواده پسر/دختر داشته باشند؟
۲- و اگه بله چه فواید و مضرراتی داره و چه ملزوماتی باید داشته باشه؟
خواهش میکنم اگه جواب میدید بصورت خاص جواب بدید که مثلا اینطوری:
من یه دخترم و بنظرم حتی اگه خانواده دخ

ادامه مطلب  

معایب و مضرات دیدارهای خارج از خانه بعد از خواستگاری رسمی  

سلام خانواده برتری ها
دوستان یه سوال دو بخشی داشتم:
۱-بنظرتون اشکال داره پسر/ دختر بعد از جلسه اول خواستگاری حالا یا به درخواست خانواده پسر / دختر یا به خواست خودشون و با اجازه خانواده ها بیرون از برنامه و جلسه رسمی، جلسات غیر رسمی با پدر و مادر و خانواده پسر/دختر داشته باشند؟
۲- و اگه بله چه فواید و مضرراتی داره و چه ملزوماتی باید داشته باشه؟
خواهش میکنم اگه جواب میدید بصورت خاص جواب بدید که مثلا اینطوری:
من یه دخترم و بنظرم حتی اگه خانواده دخ

ادامه مطلب  

معایب و مضرات دیدارهای خارج از خانه بعد از خواستگاری رسمی  

سلام خانواده برتری ها
دوستان یه سوال دو بخشی داشتم:
۱-بنظرتون اشکال داره پسر/ دختر بعد از جلسه اول خواستگاری حالا یا به درخواست خانواده پسر / دختر یا به خواست خودشون و با اجازه خانواده ها بیرون از برنامه و جلسه رسمی، جلسات غیر رسمی با پدر و مادر و خانواده پسر/دختر داشته باشند؟
۲- و اگه بله چه فواید و مضرراتی داره و چه ملزوماتی باید داشته باشه؟
خواهش میکنم اگه جواب میدید بصورت خاص جواب بدید که مثلا اینطوری:
من یه دخترم و بنظرم حتی اگه خانواده دخ

ادامه مطلب  

فتوای مضحک وهابی  

بازی فوتبال حرام است چون در آن تشابه به کفار است!!!
هر چه بیشتر در سخنان وفتاوای علما و مفتی های وهابی نظر میکنیم بیشتر به جمود فکری و جهالیت آنها پی میبریم 
از جمله سخنان وفتاوای جاهلانه آنها یکی اینکه :
ذیاب بن سعد آل حمدان الغامدی در کتابی که به نام(حقیقة کرة القدم - حقیقت فوتبال) نوشته است می گوید :
و من المشابهات بالکفار مما أفرزته لعبة(کرة القدم)، وغیرها من اللعاب الریاضیة العصریة ما یلی باختصار:
اولاً: محاربة اللغة العربیة، فخذ مثلاً: الک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1