میم مثل مریم میرزاخانی ...  

چقد خوبه ادم توو فيلم زندگی بعنوان کسی که نقش اول این فيلم رو به اون واگذار کردن نقششو اونقدر زیبا و برازنده و در شان وجود و هستیش اجرا کنه که جای خالیِ نبودنش توو کل دنیا حس بشه...چه قشنگ بازي کرده سکانس های زندگیشو این دختررررر...کاش همون موقعی ک شناختمش  راجبش مینوشتم نه حالا:((

ادامه مطلب  

میم مثل مریم میرزاخانی ...  

چقد خوبه ادم توو فيلم زندگی بعنوان کسی که نقش اول این فيلم رو به اون واگذار کردن نقششو اونقدر زیبا و برازنده و در شان وجود و هستیش اجرا کنه که جای خالیِ نبودنش توو کل دنیا حس بشه...چه قشنگ بازي کرده سکانس های زندگیشو این دختررررر...کاش همون موقعی ک شناختمش  راجبش مینوشتم نه حالا:((

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

لئوناردو دی کاپریو نقش لئوناردو دا وینچی را بازی خواهد کرد  

لئوناردو دی کاپریو قرار است نقش لئوناردو دا وینچی را در فيلم زندگینامه این هنرمند و دانشمند بازي کند.
لئوناردو
دی کاپریو تا به امروز در فيلم‌های زندگینامه متعددی به ایفای نقش پرداخته
است. او اولین بار در فيلم This Boy's Life (زندگی این پسر) که سومین فيلم
دی‌کاپریو بود، نقش توبیاس وولف، نویسنده برجسته آمریکایی را بازي کرد. دو
سال بعد، دی‌کاپریو نقش جیم کرول، خواننده و آهنگساز آمریکایی را در فيلم
The Basketball Diaries (خاطرات بسکتبال) و نقش آرتور رمبو، ش

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

احتمال حضور بازیگر فیلم Paper Towns در فیلم X-Men: Dark Phoenix  

طبق شایعات منتشر شده، هالستون سیج قرار است نقش دزلر (Dazzler) را در فيلم X-Men: Dark Phoenix بازي کند.
طبق خبر و
شایعه‌ای که وب‌سایت Omega Underground منتشر کرده، هالستون سیج، بازيگر
۲۴ ساله سریال The Orville و فيلم Paper Towns (شهرهای کاغذی)، به جمع
بازيگران فيلم مورد انتظار مردان ایکس: دارک فونیکس (X-Men: Dark Phoenix)
اضافه شده است. طبق شنیده‌های این وب‌سایت، او قرار است نقش شخصیت دزلر را
در این فيلم بازي کند. گفته می‌شود اطلاعات منتشر شده از منابع بسیار موثقی
بوده است و اح

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری فیلم Mary, Queen of Scots با بازی مارگو رابی آغاز شد  

اثر
تاریخی ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) که دو بازيگر محبوب
مارگو رابی و سیرشا رونان در آن ایفای نقش می‌کنند، فيلمبرداری خود را به
تازگی آغاز کرده است.
دو کمپانی
Focus Features و Working Title که جدیدترین فيلم تاریخی آنها به نام
ماری، ملکه اسکاتلند (Mary, Queen of Scots) نام دارد، فيلمبرداری خود را
آغاز کرده است. در این فيلم تاریخی ستاره‌هایی مانند سیرشا رونان (بازيگر
فيلم بروکلین Brooklyn) در نقش ماری، مارگو رابی (بازيگر فيلم جوخه انتحار
Suicide Squad) در نقش ملکه

ادامه مطلب  

فیلمبرداری و تولید فیلم Johnny English 3 آغاز شد  

کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از آغاز فيلمبرداری و تولید فيلم جانی اینگلیش ۳ (Johnny English 3) خبر داد.
در
جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از
آغاز رسمی فيلمبرداری و تولید فيلم Johnny English 3 خبر داده است. روآن
اتکینسون که بیشتر برای بازي در نقش مستر بین شناخته شده و در دو فيلم اول
مجموعه جانی اینگلیش (Johnny English) نیز به ایفای نقش پرداخته است، برای
بازي دوباره در نقش جانی اینگلیش در این فيلم بازخواهد گشت. کارگر

ادامه مطلب  

فیلمبرداری و تولید فیلم Johnny English 3 آغاز شد  

کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از آغاز فيلمبرداری و تولید فيلم جانی اینگلیش ۳ (Johnny English 3) خبر داد.
در
جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از
آغاز رسمی فيلمبرداری و تولید فيلم Johnny English 3 خبر داده است. روآن
اتکینسون که بیشتر برای بازي در نقش مستر بین شناخته شده و در دو فيلم اول
مجموعه جانی اینگلیش (Johnny English) نیز به ایفای نقش پرداخته است، برای
بازي دوباره در نقش جانی اینگلیش در این فيلم بازخواهد گشت. کارگر

ادامه مطلب  

فیلمبرداری و تولید فیلم Johnny English 3 آغاز شد  

کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از آغاز فيلمبرداری و تولید فيلم جانی اینگلیش ۳ (Johnny English 3) خبر داد.
در
جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، کمپانی فيلمسازی وورکینگ تایتل فيلمز از
آغاز رسمی فيلمبرداری و تولید فيلم Johnny English 3 خبر داده است. روآن
اتکینسون که بیشتر برای بازي در نقش مستر بین شناخته شده و در دو فيلم اول
مجموعه جانی اینگلیش (Johnny English) نیز به ایفای نقش پرداخته است، برای
بازي دوباره در نقش جانی اینگلیش در این فيلم بازخواهد گشت. کارگر

ادامه مطلب  

فیلم  

بالاخره من موفق شدم چند تا فيلم ببینم! اول بگم اصلا با آیتم‌های داوری فيلم آشنا نیستم و فی‌الواقع از فيلم چیزی سرم نمیشه! فقط حسم رو نسبت به فيلم‌ها میخوام بگم.
Arrival: موضوع خوبی داشت، ولی دوست داشتم کفه‌ی منطقش از کفه‌ی خیالاتش سنگین‌تر باشه که نبود. اتفاقات همینطوری موافق با خانمه پیش میرفت. یه نکته‌ی خیلی جالب تو فيلم دیدم، اینکه خانمه رو دخترش اسمی رو گذاشت که من دوست دارم!!! وقتی فهمیدم ذوق کردم! البته اسم مد نظر من کردیه، شاید معنیش با

ادامه مطلب  

فیلم  

بالاخره من موفق شدم چند تا فيلم ببینم! اول بگم اصلا با آیتم‌های داوری فيلم آشنا نیستم و فی‌الواقع از فيلم چیزی سرم نمیشه! فقط حسم رو نسبت به فيلم‌ها میخوام بگم.
Arrival: موضوع خوبی داشت، ولی دوست داشتم کفه‌ی منطقش از کفه‌ی خیالاتش سنگین‌تر باشه که نبود. اتفاقات همینطوری موافق با خانمه پیش میرفت. یه نکته‌ی خیلی جالب تو فيلم دیدم، اینکه خانمه رو دخترش اسمی رو گذاشت که من دوست دارم!!! وقتی فهمیدم ذوق کردم! البته اسم مد نظر من کردیه، شاید معنیش با

ادامه مطلب  

دانلود پروژه داربست  

دانلود پروژه داربست

دانلود پروژه داربست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 داربست داربست سازه ای موقتی است که از طریق آن شخص می تواند برای انجام عملیات ساختمانی به محل کار دسترسی پیدا کند. داربست شامل هر نوع سکوی کار، نردبان و نرده های محافظ است. داربستهای اصولا به دو دسته تقسیم می شوند: 1-داربستهای مهارشده. 2-داربستهای مستقل. داربستهای مهارشده در این گونه داربستها یک ردیف ستونهای ع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1